CVO Nieuws - februari 2015

‘Sociale veiligheid’ thema van meinummer CVOpen
Onderwijspsycholoog Bob van der Meer was een van de eerste pleitbezorgers voor anti-pestmaatregelen door scholen. Hij schreef in de jaren tachtig het boek ‘De zondebok in de klas’, en in de jaren negentig ‘Pesten op het werk’. Hoe denkt expert Van der Meer over de wettelijke anti-pestmaatregelen die waarschijnlijk op 1 september ingaan? In het meinummer van CVOpen geeft hij uitgebreid zijn visie.
PENTA De Oude Maas voor de tweede keer Excellente school
PENTA De Oude Maas werd voor de tweede keer beloond met het felbegeerde predicaat Excellente School. Net als 48 andere scholen voor voortgezet onderwijs kreeg schooldirecteur Luuk Oortwijn op maandag 26 januari in de Koninklijke Schouwburg te Den Haag de oorkonde Excellente School 2014 en het bijbehorende bordje uit handen van staatssecretaris Dekker. Ook premier Rutte was bij de uitreiking aanwezig.
CVO wil minder zittenblijvers door zomerscholen
Zomerscholen kunnen zittenblijven voorkomen. Het ministerie van OCW heeft 9 miljoen beschikbaar gesteld voor het organiseren van dit soort zomerscholen. CVO ondersteunt dit initiatief van harte en roept haar scholen op om ook een zomerschool te organiseren.
Hoera, de honderdste collegiale visitatie!
Tien jaar na de start heeft de honderdste collegiale visitatie van CVO en Lucas Onderwijs plaatsgevonden. Op 12 februari was Melanchthon Prinses Irene in Rotterdam-Schiebroek aan de beurt. Om de mijlpaal te vieren werden de school en de visitatiecommissie verrast met een grote taart.
Afscheid van Joke Klootwijk
Joke Klootwijk, de secretaresse van de voorzitter Raad van Bestuur en Raad van Toezicht van CVO, heeft op donderdag 19 februari na een dienst verband van 27 jaar haar laatste werkdag gehad. Joke gaat genieten van haar pensioen. Haar afscheidsreceptie is gepland op donderdag 9 april.
PENTA presenteert ruimtevaartexperiment aan de koning
Brenda Vermeer en Karen van den Broek, docenten en bètacoördinatoren van PENTA Scala, hebben in december samen met twee leerlingen van Scala Rietvelden een bijzondere presentatie gegeven over ruimtevaartexperimenten voor koning Willem-Alexander en andere VIP’s. Aanleiding was de viering van 50 jaar Europese samenwerking in de ruimte.
CSG Calvijn Meerpaal speelt The Passion 2015
Na het succes van de edities 2013 en 2014 wordt ook dit schooljaar op CSG Calvijn Meerpaal The Passion opgevoerd. Dit jaar wordt de voorstelling grootser dan ooit; de Passionband zal enkele nummers live spelen. Daarnaast zet de school zich in voor een goed doel door middel van een Pay What You Want-voorstelling.
Burgemeester Koen opent nieuwe gebouwen Comenius
Met het starten van een ‘ballondrop’ opende burgemeester Frank Koen van Capelle aan den IJssel vrijdag 23 januari de nieuwbouw van het Comenius College aan de Capelse Lijstersingel officieel.
Erasmus Science Programme, een unieke kans voor vwo-leerlingen
Melanchthon-Schiebroek heeft de afgelopen maanden meegedaan aan een project van het wetenschapsknooppunt van de Erasmus Universiteit. Dit had als doel het toegankelijk maken van wetenschap voor de onderbouw van het vwo. Ook de komende maanden zullen de vwo-leerlingen uit klas 2 en 3 weer veel ontdekken.
Officiële opening I Tech You! Paviljoen op 4 maart
Op woensdag 4 maart wordt het I Tech You! Paviljoen bij CSG Calvijn Vreewijk geopend. De verbouwing van het paviljoen is na de buitenkant, waar al eerder een openingshandeling voor werd verricht, nu ook aan de binnenkant gereed. In de voormalige conciërgewoning naast het schoolgebouw van Calvijn Vreewijk wordt nu zichtbaar en beleefbaar gewerkt aan het verhogen van de belangstelling van jongeren voor bètatechnische studies en beroepen.
PENTA Hoogvliet krijgt hulp ASVZ
Cliënten van de ASVZ Doggersbank helpen sinds begin januari het PENTA college Hoogvliet met hand- en spandiensten. Dit betekent voor de school extra beschikbare handen voor het werk, en voor de cliënten grote trots op hun bijdrage.
Melanchthonleerlingen over ‘Onderwijs in 2020’
Samen met leerlingen heeft de algemene directie van Melanchthon naar de toekomst gekeken. In diverse rondetafelgesprekken op alle vestigingen is het thema ‘Onderwijs in 2020’ besproken.
Boek over de geschiedenis van het Comenius College
‘De school is een werkplaats…’ is de titel van het boek waarin de geschiedenis van het Comenius College tot 2014 is beschreven. Oud-directeur Huib Neven van de vestiging Krimpen tekende voor de samenstelling ervan. Oud-leerling Gaudi Hoedaya verzorgde de vormgeving.
Farel Speaking Contest 2014-2015 voor en door leerlingen
Tweedejaars atheneumleerlingen met tweetalig onderwijs (TTO) van het Farel Lyceum hebben vorig najaar de Farel Speaking Contest 2014-2015 gehouden. De winnaar hiervan neemt op 24 maart deel aan de regionale ronde van de Junior Speaking Contest van de TTO-scholen. Deze wordt georganiseerd door het Europees Platform.
Cambridge Advanced English voor leerlingen Farel Lyceum
Dit schooljaar biedt het Farel Lyceum aan zijn bovenbouwleerlingen de gelegenheid om het CAE Cambridge-examen af te leggen. Daar gaat flink wat voorbereiding aan vooraf.
Marnixleerlingen leren debatteren over poëzie
‘Om een gedicht te waarderen, moet je het snappen.’ ‘Klankgedichten slaan nergens op.’ Over deze en andere stellingen debatteren vierdeklassers van het Marnix Gymnasium in het kader van een aantal poëzielessen. De beste debaters gaan eind mei naar de Landelijke finale van poëziemanifestatie VERS in Amsterdam.
Agenda
Een aantal bijeenkomsten die voor schoolleiders, leraren en onderwijsondersteuners in Rotterdam en omgeving interessant zijn.
Jubilea
25 jaar en 40 jaar in dienst van het onderwijs of van de vereniging CVO.

Colofon

CVO-Nieuws is de digitale nieuwsbrief van CVO. CVO-Nieuws verschijnt enkele keren per jaar, als aanvulling op CVOpen. Verspreiding vindt plaats via de CVO-scholen(groepen). Vorige edities van nieuwsbrieven zijn te vinden op http://www.cvointranet.nl/cvonieuws/

Redactie: Ramona Bouchée-Montfrooij, Nanda Hompus, Nicole Lobbe, Coen van Noordwijk, Arjen Toet, Nicolette van Velden en Anja de Zeeuw (eindredactie).
Technische realisatie: Gerd Westendorp.

Mailadres van de redactie: cvopen@cvo.nl

De volgende CVO-Nieuws verschijnt op 28 mei 2015.