CVO Nieuws - juni 2015

Eerste ervaringen met lenteschool op Farel en Marnix positief!
Twee CVO-scholen zagen kans om in korte tijd een lenteschool op te zetten: het Farelcollege en het Marnix Gymnasium. Een selecte groep leerlingen op deze scholen kreeg in de meivakantie extra les met het doel haar prestaties te verbeteren. De lenteschool is net als de zomerschool een door de overheid gesubsidieerde ‘alternatieve interventie’ die zittenblijven tegengaat.
1 juni: Deadline aanvragen CVO Jongtalentbeurs 2015
Tot en met 1 juni kunnen leerlingen nog aanvragen indienen voor de Jongtalentbeurs van CVO. Er is geld beschikbaar voor projecten van leerlingen van CVO-scholen die hun eigen onderwijs verbeteren, de samenwerking met het bedrijfsleven bevorderen of de betrokkenheid bij de maatschappij vergroten.
Leerlingen Calvijn Maarten Luther dragen eigen gedichten voor tijdens Dodenherdenking
Tijdens de Dodenherdenking op 4 mei bij het monument ‘De Vallende Ruiter’, vlakbij het Zuidplein, hebben drie leerlingen van Calvijn Maarten Luther een zelfgeschreven gedicht voorgedragen. Ook hebben de leerlingen een krans gelegd.
Actiedag voor India op Marnix Gymnasium brengt 16.000 euro op
Leerlingen uit de vierde klas van het Marnix Gymnasium hielden op woensdag 1 april een actiedag voor Indiase scholen. Op één van deze scholen liepen ze een paar weken eerder een internationale maatschappelijke stage. De actiedag bracht het recordbedrag van16.000 euro op.
Team PENTA Scala Rietvelden gooit hoge ogen in internationale wiskundewedstrijd
Een team van zes leerlingen van PENTA Scala Rietvelden doet mee aan de International Mathematical Modeling Challenge, een wedstrijd in het ontwerpen van wiskundige modellen. Half juni krijgen ze te horen of hun werkstuk internationaal wordt gepubliceerd.
Chinareis van Comeniusleerlingen en -docenten krijgt vervolg na de zomer
Direct na de zomervakantie komen twee Chinese docenten een aantal weken lesgeven in tweetalig onderwijs-klassen van het Comenius College in Capelle. Ze zullen lessen Engels en Chinese cultuur verzorgen. Vervolgens komen tien of elf Chinese leerlingen in oktober op tegenbezoek in Capelle. Dat zijn concrete resultaten van een Chinareis door Comeniusleerlingen en -docenten in april.
Versterkt Engels op vier mavovestigingen van het Comenius College
Vier mavovestigingen van het Comenius College starten per 1 augustus met versterkt Engels op school. Leerlingen die goed zijn in Engels krijgen de mogelijkheid om meer te doen met dit vak. Ze worden op school voorbereid op het afleggen van Anglia-examens.
Meiden van Berkroden doen mee aan Girlsday techniek!
De meiden uit klas 3 van de vmbo-vestiging Melanchthon Berkroden namen deel aan de Girlsday techniek op 23 april. Ze bezochten onder andere Rotterdam-The Hague Airport (voorheen: vliegveld Zestienhoven) en Van Vliet Interieurbouw in Bergschenhoek. Gaan ze daadwerkelijk carrière maken in de techniek?
Marnixleerlingen volgen verrijkingsprogramma op de Erasmus Universiteit
Tien leerlingen uit het tweede en derde leerjaar van het Marnix Gymnasium volgden de afgelopen weken een speciaal verrijkingsprogramma op de Erasmus Universiteit, het Erasmus Science Programme. Ze maakten kennis met verschillende wetenschappelijke disciplines.
Vwo-6’ers Comenius presenteren eindwerk tekenen
Op het Comenius Lyceum in Capelle kunnen leerlingen eindexamen doen in tekenen. Het examen bestaat uit een centraal praktisch examen (CPE) en het centraal schriftelijk examen (CSE). Woensdag 20 mei vond het CPE plaats voor de negen vwo-6-leerlingen die eindexamen doen in tekenen. De helft van hun eindcijfer is toen bepaald.
Calvijn Lombardijen doet mee aan ‘Olympic Moves The School Final’
Twee teams van Calvijn Lombardijen hebben zich geplaatst voor Olympic Moves The School Final die 5 juni zal plaatsvinden in en rondom het Olympisch Stadion in Amsterdam. Olympic Moves laat jongeren tussen de 12 en 19 jaar binnen de schoolomgeving kennismaken met diverse vormen van sport en het plezier van samen sporten beleven.
Godsdienstdocente Melanchthon presenteert laatste deel trilogie
Op donderdag 28 mei vindt op Melanchthon Schiebroek de presentatie plaats van ‘Lilly’, het laatste deel van de Hemelpoorttrilogie, geschreven door godsdienstdocente Barbara M. Veenman. Eerder al verschenen de delen ‘Raaf’ en ‘Sam’. Zullen engelen weer een hoofdrol krijgen?
Oproep voor themanummer CVOpen over vmbo-beroepsprofielen
Het volgende nummer van CVOpen, het relatiemagazine van CVO, gaat over de nieuwe beroepsprofielen in het vmbo. Het nummer verschijnt half november. Heb je of ken je goede voorbeelden die in dit nummer een plekje verdienen, laat dat dan weten aan de redactie via cvopen@cvo.nl
Agenda
Een aantal bijeenkomsten dat voor schoolleiders, leraren en onderwijsondersteuners in Rotterdam en omgeving interessant is.
Jubilea
25 jaar en 40 jaar in dienst van het onderwijs of van CVO.

Colofon

CVO-Nieuws is de digitale nieuwsbrief van CVO. CVO-Nieuws verschijnt enkele keren per jaar, als aanvulling op CVOpen. Verspreiding vindt plaats via de CVO-scholen(groepen). Vorige edities van nieuwsbrieven zijn te vinden op http://www.cvointranet.nl/cvonieuws/

Redactie: Ramona Bouchée-Montfrooij, Nanda Hompus, Nicole Lobbe, Coen van Noordwijk, Arjen Toet, Nicolette van Velden en Anja de Zeeuw (eindredactie).
Technische realisatie: Gerd Westendorp.

Mailadres van de redactie: cvopen@cvo.nl

De volgende CVO-Nieuws verschijnt op 14 oktober 2015.