CVO Nieuws - december 2015

Kerst- en Nieuwjaarswens
‘Met het Kind in de kribbe herleeft de hoop op een nieuw begin.
De tijding van Kerstmis is een boodschap van hoop en van licht in de donkerste dagen: het leven doet ertoe, wij samen doen ertoe.
Onafhankelijk van geloof of levensovertuiging voelen mensen zich door die boodschap aangesproken.’
Koning Willem-Alexander (2013)
CVO-Inspiratiecafé over aansluiting vmbo en pro op het mbo
Voor welke beroepen leid je jongeren op als er geen koks, taxichauffeurs en receptionistes meer nodig zijn? En hoe sluiten de nieuwe beroepsprofielen in het vmbo en het praktijkonderwijs (pro) straks aan op de opleidingen in het mbo? Over die vragen spraken maar liefst honderd betrokken onderwijsmensen met elkaar tijdens het Inspiratiecafé van CVO, dat op 29 oktober plaatsvond op Melanchthon Berkroden.
Schoolmaatschappelijk werkers CVO volgen training over radicalisering
Vrijwel dagelijks houdt radicalisering onder jongeren de maatschappij bezig, zo ook de sector onderwijs. Waarom radicaliseren mensen? En kunnen we op school op tijd en adequaat voorkomen dat gesprekken met leerlingen leiden tot polarisatie en verharding? De schoolmaatschappelijk werkers die in dienst zijn van CVO volgden hierover een boeiende training.
Gymnasium Calvinum gecertificeerd als Begaafdheidsprofielschool
Het Gymnasium Calvinum van CSG Calvijn is op 5 november officieel benoemd tot Begaafdheidsprofielschool. Het Gymnasium Calvinum was al aspirant-lid van de Vereniging Begaafdheidsprofielscholen.
Melanchthon onderzoekt differentiëren in de klas
Basisscholen zijn met ‘differentiëren in de klas’ al een stuk verder dan het voortgezet onderwijs. Melanchthon vindt het interessant om te onderzoeken of op basis van data-analyse in een klas meer gedifferentieerd kan worden. Een leuke stageopdracht voor een onderwijskundige.
Calvijn Juliana: 400 leerlingen, 400 laptops
Sinds de start van dit schooljaar hebben alle 400 leerlingen van Calvijn Juliana de beschikking over een eigen laptop. Docenten en leerlingen zien veel voordelen.
Technasium Melanchthon Bergschenhoek geopend
De enige school binnen CVO die een technasium-licentie heeft, is Melanchthon Bergschenhoek. Een aantal jaren kregen de leerlingen die in dit aanbod geïnteresseerd waren les in een aangepast leslokaal. Inmiddels is er een heuse werkplaats op het dak van de school gebouwd. Deze werd op 29 oktober geopend.
Pre-Techno MAVO De Oude Maas en Tech2do
Het PENTA college CSG De Oude Maas heeft een boeiend programma samengesteld voor leerlingen uit groep 8 van alle basisscholen in de regio. Dit programma is bedoeld als kennismaking met de Techno MAVO. Het programma heet de PreTechno MAVO en is voor leerlingen van wie duidelijk is dat zij goede mavoleerlingen zullen worden, dus leerlingen die een advies gemengde of theoretische leerweg krijgen.
Uitreiking Anglia-certificaten op Farelcollege
Op het Farelcollege is op maandag 23 november het Anglia-certificaat uitgereikt aan de mavoleerlingen die nu in de vierde klas zitten.
Marnixleerlingen schrijven nieuwe stadsverhalen
Op twintig Rotterdamse scholen voor voortgezet onderwijs geven Rotterdamse schrijvers schrijflessen aan leerlingen uit 4-havo/4-vwo, onder de noemer ‘De Kracht van Rotterdam’. Het Marnix Gymnasium is een van de twintig deelnemende scholen. Aan de hand van een foto bedenken de leerlingen nieuwe verhalen over de stad Rotterdam. De verhalen van twee Marnixleerlingen kregen al een groter publiek.
Comenius Onderwijsfilmfestival inspireert veel leraren in de regio
‘Bedenk een list, en je kunt een land veiliger maken.’ Zo vatte Hans Neven, rector van het Comenius College, de boodschap van de hoofdfilm van het Comenius OnderwijsFilmFestival (COFF) samen voor de onderwijsprofessionals die het bijwoonden op woensdagmiddag 25 november in Capelle.
Leerlingen van Accent Centrum weer samen in één gebouw
Na ruim twintig jaar krijgen alle leerlingen van Accent Centrum weer les in de Vijverhofstraat 97. Deze verhuizing is onderdeel van een groter plan.
Gezond schoolplein Accent Praktijkonderwijs Delfshaven
Accent Praktijkonderwijs Delfshaven krijgt een gezond schoolplein. Jantje Beton maakt dit mogelijk met een cheque van € 50.000. De leerlingen komen met ideeën en wensen voor de inrichting.
Bestuurder Henk Post benoemd in bestuur VO-raad
De bestuurder van CVO, Henk Post, is op 26 november benoemd tot bestuurslid van de VO-raad, de brancheorganisatie van het voortgezet onderwijs. Dit gebeurde tijdens de algemene ledenvergadering van de VO-raad in de Utrechtse Jaarbeurs.
Peter Meij waarnemend rector Farelcollege
CVO heeft Peter Meij per 1 januari 2016 benoemd tot waarnemend rector van het Farelcollege.
Joany Krijt nieuwe rector van het Comenius College
Rector Hans Neven van het Comenius College legt het rectoraat neer. Per 1 februari 2016 neemt Joany Krijt het stokje van hem over.
Themanummer CVOpen over ‘Motivatie om te leren’? – Suggesties?
Het thema voor het meinummer van CVOpen wordt ‘Motivatie om te leren’. In de artikelen staat centraal hoe de ‘leermotor’ van leerlingen aanslaat. Hoe krijgen ze zin in leren?
Agenda
Bijeenkomsten die voor schoolleiders, leraren en onderwijsondersteuners in Rotterdam en omgeving interessant zijn.

Colofon

CVO-Nieuws is de digitale nieuwsbrief van CVO. CVO-Nieuws verschijnt enkele keren per jaar, als aanvulling op CVOpen. Verspreiding vindt plaats via de CVO-scholen(groepen). Vorige edities van nieuwsbrieven zijn te vinden op http://www.cvointranet.nl/cvonieuws/

Redactie: Ramona Bouchée-Montfrooij, Nanda Hompus, Nicole Lobbe, Janetta Ninkeula, Arjen Toet, Nicolette van Velden en Anja de Zeeuw (eindredactie).
Technische realisatie: Gerd Westendorp.

Mailadres van de redactie: cvopen@cvo.nl

De volgende CVO-Nieuws verschijnt op 18 februari 2016.