CVO Nieuws - februari 2017

om als eerste de nieuwsbrief te ontvangen.
Je kunt je na het ontvangen van de nieuwsbrief uiteraard ook weer afmelden.

Staatssecretaris Dekker reikt predicaat ‘Excellent’ uit aan Comenius Rotterdam
‘Blij en trots, maar ook dankbaar’ is directeur Mark van Sorge met het predicaat Excellente School 2016-2018 voor zijn school, Comenius Rotterdam in Rotterdam- Alexander. Maandagmorgen 23 januari reikten Sander Dekker, staatssecretaris van Onderwijs, en Hugo de Jonge, wethouder van Onderwijs in Rotterdam, deze onderscheiding uit op de school aan de Kromhoutstraat.
Excellente School Accent Hoogvliet weer hard aan het werk
Leerlingen en docenten van Accent Praktijkonderwijs Hoogvliet zijn blij met en trots op het eervolle predicaat Excellente School 2016-2018, dat ook zij, net als hun collegascholen Accent Delfshaven en Accent Capelle, maandagochtend 23 januari uitgereikt kregen. De docenten zijn dinsdag gewoon weer hard aan het werk gegaan om met passie en betrokkenheid de leerlingen dagelijks onderwijs te geven. Zoals zij al jaren deden en nog jaren zullen doen.
PENTA De Oude Maas is Regelluwe School
CVO heeft inmiddels zes Excellente Scholen. Van deze zes is PENTA De Oude Maas de enige school die meedoet aan het experiment Regelluwe scholen. In dit experiment van staatssecretaris Sander Dekker krijgen scholen met aantoonbaar goede onderwijskwaliteit meer ruimte voor eigen initiatieven. Ze mogen afwijken van bepaalde wet- en regelgeving. Onderzocht wordt of dit leidt tot betere kwaliteit of grotere doelmatigheid van het onderwijs, en of deze ruimte ook voor andere scholen beschikbaar moet komen. Waar zet PENTA De Oude Maas op in?
Staatssecretaris Dekker bezoekt Marnix in Gelijke Kansen Week
Minister Jet Bussemaker en staatssecretaris Sander Dekker bezochten in de Gelijke Kansen Week eind januari in een schoolbus initiatieven in het hele land die kansengelijkheid bevorderen. Staatssecretaris Dekker kwam in dat kader ook langs bij Marnix, het Rotterdamse Gymnasium.
Onderzoek naar overname twee vso-scholen door CVO
De bestuurders van Stichting PCBO Rotterdam en CVO hebben op 15 december een intentieverklaring ondertekend voor het onderbrengen van de A.J. Schreuderschool en De Regenboog, twee Rotterdamse scholen voor voortgezet speciaal onderwijs, bij CVO Accent. Het streven is om de nieuwe situatie op 1 januari 2018 te laten ingaan. Daarvoor is nader onderzoek nodig.
Laptops voor alle leerlingen van Calvijn
Met ingang van schooljaar 2017-2018 werken alle* leerlingen van CSG Calvijn met een persoonlijk device. Er worden de komende maanden enkele duizenden laptops gereedgemaakt. Het is een bijzonder project, omdat leerlingen op alle Calvijnscholen er mee aan de slag gaan, terwijl de kosten voor ouders/verzorgers beperkt blijven.
Focus Beroepsacademie met Kunskapsskolan Nederland naar Zweden
Begin maart gaan enkele medewerkers van Focus Beroepsacademie met Kunskapsskolan Nederland op bezoek bij een aantal scholen in Zweden, om te kijken of deze vorm van gepersonaliseerd leren past bij het onderwijsconcept van Focus Beroepsacademie.
Licentie voor gebruik beelden op www.biologielessen.nl
Biologiedocent Boris Börger van PENTA Scala heeft op 12 december 2016 een verklaring getekend met Noordhoff Uitgevers om BiNaS-afbeeldingen te mogen gebruiken op de vernieuwde website www.biologielessen.nl
Nieuwe Melanchthon Business School qua architectuur uniek!
De nieuwbouw voor Melanchthon Business School (MBS) is opgeleverd. Na de voorjaarsvakantie krijgen alle leerlingen les in het nieuwe gebouw aan de Wilgenlei in Bleiswijk, gemeente Lansingerland. En wat voor gebouw! Qua architectuur een uniek gebouw, anders dan de andere nieuwe schoolgebouwen in de omgeving.
Melanchthon Meet & Match Moment voor docenten op 21 maart
Enthousiaste docenten die uitkijken naar een nieuwe baan kunnen op dinsdagavond 21 maart het Melanchthon Meet & Match Moment bezoeken. Dit wordt gehouden op Melanchthon Wilgenplaslaan in Rotterdam. Op deze avond wil de school laten zien wat het perspectief binnen Melanchthon zal zijn.
Comenius helpt Capelse basisschool bij invoering tweetalig onderwijs
Het Comenius College helpt de stichting PCPO Capelle-Krimpen bij het invoeren van tweetalig onderwijs op haar basisscholen. Daarvoor hebben Comeniusrector Joany Krijt en PCPO-bestuurder Nico de Haas onlangs een samenwerkingsovereenkomst ondertekend. Een oud-docente Engels van Comenius stimuleert nu een PCPO-basisschool om ‘classroom English’ te gebruiken.
Leerwerkplaats Accent Capelle voor leerlingen én wijkbewoners
Accent Praktijkonderwijs Capelle is in november 2016 gestart met een eigen leerwerkplaats, om leerlingen nóg beter voor te bereiden op de arbeidsmarkt. Deze leerwerkplaats is tegelijk een ontmoetingsplaats voor bewoners van de wijk Schollevaar waar de school is gevestigd.
Projectdag atheneumleerlingen Farel voor excursie naar Parijs
Atheneum-5-leerlingen van het Farelcollege waren van 14 tot 17 februari op excursie in Parijs. Thema was ‘Vrijheid, Gelijkheid en Broederschap’. Als voorbereiding debatteerden ze op maandag 13 februari met politici en senioren bij restaurant Ross Lovell in Rijsoord.
Eerstejaars Accent Hoogvliet spelen ‘Dikkertje Dap’ voor kleuters
Jaarlijks spelen leerlingen van Accent Praktijkonderwijs Hoogvliet een theatervoorstelling voor kleuters van de omliggende basisscholen  PCB Westpunt en OBS ’t Prisma. Dinsdag 31 januari en woensdag 1 februari speelden en zongen de eerstejaars verhalen van Dikkertje Dap.
Maart: Maand van Cultuuronderwijs in Rotterdam
Rotterdam is sinds oktober 2016 Onderwijsstad van het Jaar. Daarom is de stad een jaar lang een ‘Living Lab’ waar onderwijsinstellingen, bedrijfsleven, gemeente en andere partijen bouwen aan het onderwijs van de toekomst. Er wordt ook aandacht gegeven aan cultuuronderwijs, dat nieuw perspectief biedt op vraagstukken als inclusiviteit, creativiteit en de brede talentontwikkeling en identiteit van leerlingen. Maart 2017 is uitgeroepen tot Maand van Cultuuronderwijs.
23 februari: CVO-bijeenkomst over academische vaardigheden
Op donderdag 23 februari houdt CVO in samenwerking met het Wetenschapsknooppunt Zuid-Holland en de Erasmus Universiteit Rotterdam een bijeenkomst over academische vaardigheden op het vwo. Welkom zijn alle directeuren onderwijs, teamleiders, docenten en mentoren van vwo-afdelingen.
Broedplaats010 voor ambitieuze leraren – meld je aan!
Doe je voordeel met een van de extra’s die de gemeente Rotterdam biedt aan bevoegde leraren, en geef je vóór 31 maart op voor Broedplaats010. Dit is een leergang voor onderwijsinnovatie in de Rotterdamse context die in september van start gaat.
‘Differentiëren in de klas’ thema van CVOpen
Het aprilnummer van CVOpen staat in het teken van ‘Differentiëren in de klas’. Naast een interview met onder andere CPS-expert Meike Berben zullen er best practices van CVO-scholen belicht worden.
Column Gerrit Elings: ‘Bange docenten, hoezo?’
In deze rubriek geven de rectoren en directeuren van CVO-scholen bij toerbeurt hun visie op een recente ontwikkeling in het onderwijs. Gerrit Elings, directeur onderwijs van Calvijn, kwam in een aantal media aan het woord over een onderzoek waaruit blijkt dat leraren in grote steden geen taboe-onderwerpen aan de orde durven te stellen in de klas.

Colofon

CVO-Nieuws is de digitale nieuwsbrief van CVO. CVO-Nieuws verschijnt enkele keren per jaar, als aanvulling op CVOpen. Verspreiding vindt plaats via de CVO-scholen(groepen). Vorige edities van nieuwsbrieven zijn te vinden op http://www.cvo.nl/nieuws/

Redactie: Ramona Bouchée-Montfrooij, Nanda Hompus, Nicole Lobbe, Janetta Ninkeula, Monica van der Spek, Arjen Toet, Nicolette van Velden en Anja de Zeeuw (eindredactie).
Technische realisatie: Gerd Westendorp.

Mailadres van de redactie: cvopen@cvo.nl

De volgende CVO-Nieuws verschijnt op 5 juni.