Ons beleid

CVO behoort tot de grotere schoolbesturen van Nederland. Deze schaalgrootte brengt kansen en verantwoordelijkheden met zich mee. We zijn in staat om beleidsmatige kracht te ontwikkelen en onderwijs te realiseren op kleinschalige vestigingen, passend bij het type onderwijs en het type leerlingen.CVO ontwikkelt - in samenwerking met de scholen - op diverse terreinen beleid. We werken daarnaast nauw samen met andere schoolbesturen in Rotterdam en omgeving, bijvoorbeeld om te komen tot een leerlingvolgsysteem en een duale docentopleiding. Ook levert CVO - gevraagd en ongevraagd - een bijdrage aan landelijke en regionale politieke initiatieven.

Negen CVO beleidsterreinen


Onze jaarlijkse beleidscyclus omvat de negen CVO-beleidsterreinen: Leerlingen, Kwaliteitsbeleid, Strategisch beleid, Onderwijs, Identiteit, Huisvesting, Personeelsbeleid, Financiën en PR&Communicatie. De afzonderlijke scholen en vestigingen binnen CVO worden geacht de eigen positie en het eigen karakter te versterken. Autonomie is geen doel op zich, maar een middel voor de scholen om zichzelf kwalitatief te ontwikkelen. Verschillen tussen scholen zijn uitdrukkelijk mogelijk en wenselijk - mits deze passen binnen de gezamenlijk vastgestelde kaders van CVO. Zo benutten we optimaal de schaalvoordelen binnen CVO.

Meer informatie?


Stuur een e-mail met uw vraag naar de senior beleidsadviseurs
Arjen Toet, Caroline Barnhard, Nadine Vestering en Demet Yazilitas.

beleid@cvo.nl