Leerlinge Calvijn Meerpaal overhandigt boek aan wethouder De Jonge

Laura-Anastassia Potapova, leerling uit de tweede klas van Calvijn Meerpaal, heeft samen met negen andere jongeren het boek ‘Brieven aan Mijn Kinderen’ geschreven. Onlangs heeft Laura-Anastassia dit boek aangeboden aan wethouder Hugo de Jonge (onderwijs, Rotterdam).Laura-Anastassia bedacht het project zelf in het kader van ‘mijn erfgoededucatieproject’ en ontwierp het boek samen met een professionele ontwerper. Haar project heeft de eerste prijs gewonnen – een geldbedrag van 1.500 euro – bij Samen Werken aan Talenten (SWAT)*  en kreeg optimale ondersteuning van drie betrokken organisaties.
Door middel van het project van Laura-Anastassia helpen jongeren de verhalen van ouderen te bewaren; wanneer de verhalen vastgelegd zijn in een boek zullen ze immers niet vergeten worden. Jongeren en ouderen zijn in dit project met elkaar in gesprek gegaan en vervolgens zijn de verhalen van de ouderen gebundeld in het biografische boek ‘Brieven aan Mijn Kinderen’. Laura-Anastassia heeft vooral vmbo-jongeren met taalachterstand op het oog gehad met haar initiatief.  

Op bezoek op het Binnenhof
Doordat een kennis van Laura-Anastassia  in de Tweede Kamer over het boek vertelde, raakte de voorzitter van de Tweede Kamer, Anouchka van Miltenburg, zo geïnteresseerd dat Laura-Anastassia werd uitgenodigd op het Binnenhof. ‘Ze vond het een mooi en bijzonder boek en had niet verwacht dat het er zo mooi uit zou zien’, vertelt Laura-Anastassia. ‘Ook wethouder Hugo de Jonge, die ons naar aanleiding van de eindpresentatie van het boek uitnodigde op het stadhuis, was erg enthousiast toen hij het boek in ontvangst nam. Hij vertelde over zijn eigen opa en de verhalen die hij graag in een boek zou willen teruglezen.’

Dyslexie
Omdat Laura-Anastassia dyslexie heeft, dacht ze dat ze nooit een boek zou kunnen schrijven. Toch werd ze getriggerd om het te doen: ‘Mijn oma vertelde mij een bijzonder verhaal over haar leven. Dat raakte mij zo dat ik moest denken aan andere ouderen die misschien ook een mooi verhaal hebben dat ze willen vertellen. Zo is het project “Brieven aan Mijn Kinderen” ontstaan.’
Laura-Anastassia vond zelf de jongeren, ouderen en vrijwilligers die wilden meewerken aan het project. ‘Het bij elkaar brengen van mensen, hen activeren en motiveren was moeilijker dan het schrijven van het verhaal zelf.’
Door de positieve reacties op haar idee heeft Laura-Anastassia vervolgens aanvragen gedaan bij twee Nederlandse fondsen: de Jongeren Bijdrage Regeling (JBR) van Thuis Op Straat en Ik Ben Geweldig (IBG) van het VSBfonds. Die hebben haar aanvraag gehonoreerd. Ook won ze met haar idee de eerste prijs bij Samen Werken aan Talenten (SWAT) Slotevent Rotterdam. Zo kreeg ze van drie organisaties optimale ondersteuning.

Workshops
Laura-Anastassia heeft vijftien maanden aan het project gewerkt. Eerst kregen de jongeren die meewerkten verschillende workshops om hen voor te bereiden op de samenwerking met ouderen en om een aantal vaardigheden aan te leren die nodig zijn voor het werken aan een boek. Zo was er een filosofieavond en werden er avonden over verhalen vertellen, interviewtechnieken en een verhaal schrijven gehouden.
Vervolgens hebben ze de Rotterdamse senioren geïnterviewd en persoonlijke herinneringen, informatie en oude foto’s verzameld. De interviews werden vervolgens thuis uitgewerkt en voorzien van tekeningen. Al deze verhalen zijn in een uniek boek samengevoegd en begin juli gedrukt door uitgeverij Veenman+.

Bijzonder project
Door de inzet en goede samenwerking van Laura-Anastassia en alle andere betrokkenen is het een mooi en succesvol project geworden. Laura-Anastassia: ‘In dit bijzondere project ontmoeten twee werelden, van jongeren en ouderen, elkaar. Ze leren elkaar begrijpen en met elkaar samenwerken. Tijdens onze activiteiten hebben wij veel gesproken met oudere Rotterdammers. De elf verhalen, foto’s en tekeningen die hieruit zijn voortgekomen leven verder in dit boek!’

Bestellen
Wie het boek ‘Brieven aan Mijn Kinderen’ wil bestellen kan dat doen door een bedrag van 25 euro over te maken. Bij voldoende vraag wordt het boek geproduceerd. Mail naar lauraanastassia@gmail.com voor meer informatie.

Meer informatie
Bekijk hier een filmpje van Laura-Anastassia: facebook video


Laura-Anastassia overhandigde het boek ook aan Kamervoorzitter Anouchka van Miltenburg, samen met een aantal mede-interviewers en schrijvers.

* SWAT is een project van de Rotterdamse stichting YoungUp, die Rotterdamse jongeren begeleidt ‘bij het nemen van regie over hun eigen toekomst door het stimuleren van (talent)ontwikkeling op basis van een passie en hen hierdoor een waardevolle ervaring in de praktijk laat opdoen.’