Accent VSO Op Zuid

Een greep uit onze scholen:

Accent VSO Op Zuid

Wij kijken goed naar de leerlingen. Wat kunnen zij aan? Waar beleven ze plezier aan? Een enorme uitdaging die soms anders loopt dan gepland, maar vaak leidt tot iets heel moois, namelijk leerlingen die stralen!

Accent Delfshaven

Een greep uit onze scholen:

Accent Delfshaven

Accent Delfshaven is een dynamische, veelzijdige school. In kleine klassen, met goede begeleiding, halen we het maximale uit leerlingen. Door de kleinschaligheid kunnen we elke leerling veel persoonlijke aandacht geven. Elke leerling volgt een eigen leerroute naar arbeid of vervolgonderwijs.

Penta Scala Molenwatering

Een greep uit onze scholen:

Penta Scala Molenwatering

Scala is een school voor gymnasium, atheneum, havo en mavo in Spijkenisse. De school heeft twee gebouwen: Molenwatering (vwo) en Rietvelden (mavo-havo). Scala gaat uit van ‘kennis en kunde op niveau’, ‘jezelf leren kennen’ en ‘iets betekenen voor een ander’.

PENTA Bahurim

Een greep uit onze scholen:

PENTA Bahurim

Bahûrim staat bekend als kleine vestiging met een hecht en multi-getalenteerd team, dat een gezamenlijk doel heeft: de vorming van jonge mensen tot zelfstandige burgers. Kernwoorden: stimulerende en veilige omgeving, regieversterkend onderwijs, hoge mate van betrokkenheid ouders, leerlingen en personeel.

Comenius Lyceum Capelle

Een greep uit onze scholen:

Comenius Lyceum Capelle

Het Comenius Lyceum Capelle is een onderwijsinstituut met een grote traditie. De school kent een informele sfeer waar leerlingen en collega’s zich snel thuis voelen. De school werkt aan het verder uitbouwen van de basiskwaliteit en verliest hierbij niet haar ambities uit het oog, zoals: Tech+, tto, IBC en internationalisering.

PENTA Hoogvliet

Een greep uit onze scholen:

PENTA Hoogvliet

PENTA Hoogvliet is een school voor vmbo, mavo en havo-TOP. Wij zijn een gecertificeerde veilige school met duidelijke regels. Je krijgt bij ons veel aandacht, ook als het goed gaat. Je maakt kennis met allerlei beroepen en bedrijven en oefent veel in de praktijk, zowel op het vmbo, op de mavo Business School, maar ook bij de Havo-top! Vanaf 22 januari 2018 zijn wij een EXCELLENTE SCHOOL!

PENTA Jacob van Liesveldt

Een greep uit onze scholen:

PENTA Jacob van Liesveldt

Jacob van Liesveldt is een school voor mavo, havo en vwo, met tweetalig onderwijs voor havo en vwo en een masterclass. Een prettige school aan de rand van Hellevoetsluis met veel kansen en mogelijkheden om je talent te leren gebruiken.

Comenius Mavo Capelle

Een greep uit onze scholen:

Comenius Mavo Capelle

De Comenius Mavo Capelle vormt een belangrijke schakel tussen het beroepsonderwijs en de havo- en vwo-opleiding. Externe op- en afstroom is een grote uitdaging. De samenstelling van de leerlingenpopulatie vormt een mooie afspiegeling van de omgeving. Het team levert al jaren goed en verantwoord onderwijs op maat, met stabiele opbrengsten tot gevolg.

Melanchthon Berkroden

Een greep uit onze scholen:

Melanchthon Berkroden

Melanchthon Berkroden is dé vmbo school in Berkel en Rodenrijs. Bewust de wereld in vormt de kern van het onderwijs. Eigentijdse leermiddelen stellen de leerling centraal en bereiden hen voor op de moderne maatschappij. Op Berkroden leer je voor het leven.

Meerpaal

Een greep uit onze scholen:

Meerpaal

Meerpaal is een school voor vmbo-t (mavo), -kader en -basis met extra ondersteuning, waar de ontwikkeling en behoefte van elk kind voorop staat. Het begrijpen en verder brengen van leerlingen ziet de Meerpaal als een belangrijk onderdeel van het vak.

Farelcollege

Een greep uit onze scholen:

Farelcollege

Het Farelcollege is een bloeiende brede scholengroep voor christelijk voortgezet onderwijs in Ridderkerk en omgeving. Ongeveer 1650 leerlingen volgen hier onderwijs op maat: van atheneum tweetalig tot met vmbo basis met lwoo. In feite bestaat het Farelcollege uit drie scholen op één plek: het Farel Lyceum (atheneum (tweetalig) /havo), Farel Mavo en Farel vmbo.

Melanchthon Mavo Schiebroek

Een greep uit onze scholen:

Melanchthon Mavo Schiebroek

De kleinschaligheid maakt Melanchthon MAVO Schiebroek een 'huis' voor leerlingen. 325 leerlingen en 35 docenten geven de school karakter. Uw kind krijgt bij ons ‘gewoon goed’ onderwijs. We bieden uw kind de kennis en vaardigheden die hij/zij in de toekomst nodig heeft. Onze aanpak is altijd nuchter en streng als het nodig is.

Melanchthon Business School

Een greep uit onze scholen:

Melanchthon Business School

De Melanchthon Business School staat voor onderwijs waarbij we de leerling stimuleren het maximale uit zichzelf te halen. Hierbij staan vergaren van kennis, samenwerken, ondernemend zijn en het reflecteren op het eigen functioneren centraal. Praktijk en theorie worden nauw verweven, binnen- en buitenschools.

Accent Centrum

Een greep uit onze scholen:

Accent Centrum

Accent Centrum staat voor veelzijdig vakkundig praktijkonderwijs! De leerlingen werken minimaal 50% van hun lestijd op een praktische wijze aan hun ontwikkeling. De school telt 180 leerlingen waardoor er veel persoonlijk contact mogelijk is. Elke leerling volgt een eigen leerroute naar arbeid of vervolgonderwijs.

Comenius College Rotterdam

Een greep uit onze scholen:

Comenius College Rotterdam

Wij kijken naar leerlingen in termen van betrokkenheid, vertrouwen en groei. De leerling werkt systematisch aan vaardigheden en legt ervaringen, vorderingen en resultaten vast in een persoonlijk dossier. Onze medewerkers zijn teamspelers die steunen, aanspreken en voor zichzelf opkomen.

Comenius College Nieuwerkerk

Een greep uit onze scholen:

Comenius College Nieuwerkerk

Comenius College Nieuwerkerk a/d IJssel is een overzichtelijke vestiging waar de leerling centraal staat en waar een eigentijds, energiek en ambitieus team de lessen verzorgd. Dit team werkt volgens de werkwijze van leerKRACHT waar docenten zelf doelen bepalen en waar leerlingen een belangrijke stem hebben. Sinds 2020 is deze vestiging UNSECO-school.

Focus Beroepsacademie

Een greep uit onze scholen:

Focus Beroepsacademie

Focus Beroepsacademie, een samenwerkingsschool tussen CSG Calvijn en Dalton Lyceum, is een school voor de vmbo basis- en kaderberoepsgerichte leerweg (met en zonder lwoo) en de gemengde leerweg. Gepersonaliseerd leren op basis van het Zweedse onderwijsconcept Kunskapsskolan is het uitgangspunt van het onderwijs.

Zuider Gymnasium

Een greep uit onze scholen:

Zuider Gymnasium

Het Zuider Gymnasium, het enige zelfstandige gymnasium in Rotterdam-Zuid, is een school voor gepersonaliseerd gymnasiumonderwijs. De school voert het predicaat Begaafdheidsprofielschool en alle leerlingen volgen een persoonlijk onderwijsprogramma. Gedifferentieerd lesgeven en vakoverstijgende samenwerking zijn kernbegrippen op het Zuider Gymnasium.

Accent Hoogvliet

Een greep uit onze scholen:

Accent Hoogvliet

Accent Hoogvliet mag zichzelf ‘excellente school’ noemen. Dit mogen alleen scholen die bijzondere kwaliteiten hebben. Accent Hoogvliet blinkt uit in het pedagogisch klimaat. De leerlingen worden direct betrokken bij hun eigen ontwikkeling. Er is ruimte voor ideeën van de leerlingen, maar er zijn ook duidelijke afspraken over hoe we met elkaar omgaan. Het motto op onze school is dan ook: ‘zonder relatie geen prestatie’.

Accent Capelle

Een greep uit onze scholen:

Accent Capelle

In de woonwijk Schollevaar staat het kleurrijke schoolgebouw van Accent Capelle. Inclusief het sfeervolle lunchcafé en restaurant waar leerlingen gasten bedienen en voor hen koken. Dit noemen we de leerwerkplaats. Je leert direct door te doen, onder begeleiding van een vakdocent. Veel bewoners uit de wijk komen hier graag iets drinken of eten. Zo wordt leren werken wel echt een feest.

Melanchthon Bergschenhoek

Een greep uit onze scholen:

Melanchthon Bergschenhoek

Melanchthon Bergschenhoek is een school waar je in een open, stimulerende leeromgeving kunt werken aan je eigen ontwikkeling. Op die manier krijg je voldoende bagage voor je hele leven. We hechten aan zo veel mogelijk afwisseling van leeractiviteiten en werkvormen.

Melanchthon Kralingen

Een greep uit onze scholen:

Melanchthon Kralingen

Melanchthon Kralingen is een school voor mavo+ en vmbo (tl, kbl en bbl) in Kralingen. Je krijgt in een veilige, sfeervolle en uitdagende omgeving lessen omdat wij het beste uit een kind willen halen. Je bent iemand, je kunt iets en je hoort erbij!

Vreewijk lyceum

Een greep uit onze scholen:

Vreewijk lyceum

Vreewijk Lyceum is een school voor havo/vwo-leerlingen die nieuwsgierig zijn en het beste uit zichzelf willen halen. Samen leren met kinderen uit alle culturen en in verbinding met de praktijk. Nieuw is de Haven Havo die Vreewijk Lyceum in samenwerking met het STC aanbiedt.

Comenius College Krimpen

Een greep uit onze scholen:

Comenius College Krimpen

Comenius Krimpen een kleinschalige school voor (pre-)mavo en (pre-)havo. Binnen het Young and Strong concept (business, art, sport of science) werken leerlingen volgens het 80-20 principe (leren/doen). Met een eigen coach en ontwikkelgesprekken ontdekken we samen waar jij goed in bent!

PENTA Godfried Richter

Een greep uit onze scholen:

PENTA Godfried Richter

Het PENTA college CSG Godfried Richter is de enige school voor VO in Rozenburg en kenmerkt zich door de kleinschaligheid waardoor de leerlingen geen nummer zijn. Leerlingenbegeleiding en leerlingenzorg zijn de sterke kanten van de school; extra aandacht voor met name faalangst en dyslexie.

Melanchthon Schiebroek

Een greep uit onze scholen:

Melanchthon Schiebroek

De kleinschaligheid maakt Melanchthon MAVO Schiebroek een 'huis' voor leerlingen. 325 leerlingen en 35 docenten geven de school karakter. Uw kind krijgt bij ons ‘gewoon goed’ onderwijs. We bieden uw kind de kennis en vaardigheden die hij/zij in de toekomst nodig heeft. Onze aanpak is altijd nuchter en streng als het nodig is.

Calvijn Business School

Een greep uit onze scholen:

Calvijn Business School

Calvijn Business School is een ondernemende mavo- en havoschool waar leerlingen ondernemend bezig zijn en via bedrijfsbezoeken op bijzondere plaatsen komen en inspirerende mensen ontmoeten. De school start binnenkort met het science-profiel waar natuurkunde, scheikunde, ICT en business worden gecombineerd.

Melanchthon De Blesewic

Een greep uit onze scholen:

Melanchthon De Blesewic

Op De Blesewic leer je in een veilige, gemoedelijke omgeving met veel aandacht voor hoe jij je ontwikkelt. Je krijgt de tijd om uit te vinden welke leerstijl het beste bij je past en we kijken samen naar je mogelijkheden en belangstelling.

Melanchthon Wilgenplaslaan

Een greep uit onze scholen:

Melanchthon Wilgenplaslaan

Wat ga je leren? Wat vind je leuk? Wat wil je ervaren? Wat kies je? Dat ontdekken we samen op Melanchthon Wilgenplaslaan: jij, je ouders/verzorgers en wij! Op je eigen, veilige en gezonde school, waar docenten er voor je zijn.

Accent VSO Op Noord

Een greep uit onze scholen:

Accent VSO Op Noord

Naast kennisoverdracht is ons onderwijs gericht op het aanleren van werknemersvaardigheden en het stimuleren van sociaal gedrag. Wat verwachten we? Wat kan wel als grap en wat niet? Wat zeg je als je boos bent? Wij zijn ervan overtuigd dat iedere leerling dit kan leren binnen een veilige, positieve omgeving.

Comenius Beroepsonderwijs Capelle

Een greep uit onze scholen:

Comenius Beroepsonderwijs Capelle

Er zijn twee Vakcolleges (techniek /zorg&welzijn) en een beroeps oriënterend profiel Dienstverlening & Producten. Media, vormgeving en ICT hebben we ook.De lessen worden gegeven in een nieuw, mooi en licht gebouw. Er is veel aandacht voor excursies, bedrijfsbezoeken en stages.

Zuidermavo

Een greep uit onze scholen:

Zuidermavo

De Zuidermavo leidt op tot een vmbo-gl/tl diploma. Er is ook een havo-route waarbij leerlingen die de havo lijken aan te kunnen deze kans ook krijgen en een veelzijdig sportprofiel voor leerjaar 1 t/m 4. Leerlingen kunnen eindexamen doen in het vak LO.

PENTA De Oude Maas

Een greep uit onze scholen:

PENTA De Oude Maas

De Oude Maas is een VMBO school in Spijkenisse en is een vestiging van het PENTA college CSG. De school heeft een Christelijke identiteit en is gericht op een brede ontplooiing van jonge mensen, rekening houdend met hun verscheidenheid aan kwaliteiten.

Groene Hart

Een greep uit onze scholen:

Groene Hart

Groene Hart (vwo/havo/mavo) biedt naast het reguliere programma, tweetalig onderwijs, vwo Eureka en een sportprogramma aan. Het is een ambitieuze en veelzijdige school waar leerlingen zichzelf kunnen zijn en tevens worden uitgedaagd om hun grenzen te verleggen.

Juliana

Een greep uit onze scholen:

Juliana

Juliana is een vmbo-gl/tl met thuiswerkvrij onderwijs. Vanwege de goede prestaties en de unieke onderwijsaanpak is Juliana door de Onderwijsinspectie uitgeroepen tot Excellente school. Op Juliana zijn de goede leerlingbegeleiding en het contact met ouders de basis voor de goede resultaten.

Melanchthon Mathenesse

Een greep uit onze scholen:

Melanchthon Mathenesse

Op Melanchthon Mathenesse draait alles om jou. We gaan op zoek naar jouw interesses en talenten. Je leert veel in de praktijk en mag veel doen en uitproberen. Je leert in kleine groepen, op je eigen manier en in je eigen tempo.