‘Comeniusscholen hebben in toenemende mate behoefte om meer flexibiliteit in de organisatie van het onderwijs te brengen’, schrijft senior beleidsmedewerker onderwijs Kees Mackenbach.

‘In het schoolplan 2017-2022 hebben we vastgelegd dat niet de organisatie maar de leerbehoefte van leerlingen centraal staat. Leerlingen die iets meer aankunnen dan gemiddeld of leerlingen die juist wat extra ondersteuning nodig hebben, vragen om maatwerk van de docent. Binnen de reguliere lessen en een volle klas is dat maar beperkt mogelijk.’

Nieuwe CAO
‘Het “zetje” dat we in de nieuwe CAO 2018-2019 kregen, bood voor alle scholen van Comenius de mogelijkheid om door het verminderen van de lesduur (nu: 50 minuten) ‘maatwerkuren’ op te nemen in het lesaanbod.

De nieuwe wet modernisering onderwijstijd biedt immers de mogelijkheid om de reguliere lestijd te verkorten en de tijd die vrijvalt in te zetten voor een deel van de leerlingen die dat nodig hebben. Het mes sneed aan twee kanten.

Door de lesduur met 10 minuten te verminderen naar 40 minuten realiseren we de norm van maximaal 720 klokuren op jaarbasis voor een docent én blijft er ruimte over voor maatwerkuren voor leerlingen. Het kunnen werken met kleinere groepen tijdens maatwerkuren, naast de 50 uur ontwikkeltijd die in de CAO is geregeld, en de mogelijkheden voor een betere dagindeling, verlagen de werkdruk, zoals aan scholen is gevraagd.’

Meer beleidsruimte
‘Voor Comenius was deze operatie om nog een andere reden uitdagend. Het voornemen om Comeniusscholen meer beleidsruimte te geven en beleid minder centraal voor te schrijven kon hier bij uitstek worden toegepast.

Binnen een paar richtinggevende afspraken vanuit het schoolplan bleek het goed mogelijk om elke school in samenspraak met de medewerkers van de school een onderbouwde eigen keuze te laten maken die past bij haar context.

Met de MR was overeengekomen dat het draagvlak onder de gemaakte keuze aantoonbaar was. Op alle vestigingen is er in goed onderling overleg een keuze gemaakt.

Eén vestiging heeft een “tussenstap” genomen om volgend schooljaar de definitieve keuze te kunnen maken. Ook deze keuze paste binnen het afgesproken kader.’

Meer informatie bij Kees Mackenbach, senior beleidsmedewerker onderwijs Comenius College,

e-mail: cwmmackenbach@comenius.nl