De drie CVO-scholen zijn: Comenius Beroepsonderwijs Capelle, Accent Praktijkonderwijs Capelle en Melanchthon Berkroden. Hun vertegenwoordigers ondertekenden samen met die van andere onderwijsinstellingen, gemeenten en tientallen bedrijven vrijdag 22 maart in aanwezigheid van Harriët Westerdijk, de Capelse wethouder voor Economische Zaken, het samenwerkingsconvenant Sterk Techniekonderwijs Capelle/Oostland.

Vier doelen
Dit heeft vier doelen:

  • de belangstelling voor de technische sector vergroten in het basis- en voortgezet onderwijs,
  • innovatie op de arbeidsmarkt,
  • doorlopende leerlijnen voor techniekprofielen van vmbo naar mbo,
  • professionalisering van techniekdocenten.

3 miljoen euro subsidie
De samenwerkingspartners dienden eind maart hun plannen in bij het ministerie van Onderwijs, dat in de jaren 2019-2023 (naar verwachting) ruim 3 miljoen euro subsidie beschikbaar stelt voor de regio Capelle/Oostland. Deze subsidie maakt deel uit van de investering van het kabinet in de komende jaren van gemiddeld 100 miljoen euro per jaar voor het vmbo-techniekonderwijs. Het geld mag besteed worden aan personeel, machines, materialen, onderwijsontwikkeling en professionalisering van docenten.

Voorwaarde voor het toekennen van de subsidie is dat bedrijven uit de regio minstens tien procent van de begroting bijdragen, in natura of in geld.

Concrete plannen
De toezeggingen van bedrijven in de regio Capelle/Oostland gaan bijvoorbeeld over lesmateriaal, gastcolleges, docentstages, medewerking aan inspiratiebijeenkomsten, stageplaatsen voor leerlingen, begeleiding door leermeesters, hybride leren en de inzet van een Technomobiel, een mobiele experimenteerruimte voor scholen.

Ondertekenaars
Tot de ondertekenaars van het samenwerkingsconvenant horen:

  • de gemeenten Capelle aan den IJssel en Zuidplas, Lansingerland en Pijnacker/Nootdorp (= Oostland)
  • de onderwijsinstellingen Comenius Beroepsonderwijs Capelle (penvoerder), IJsselcollege, Accent Praktijkonderwijs Capelle, Melanchthon Berkroden, Techniek College Rotterdam (TCR), Grafisch Lyceum Rotterdam, Hout- en Meubileringscollege (HMC)
  • minstens twintig bedrijven, waaronder Royal IHC, Hollandia, M. de Koning Autobedrijven, Van Dorp, Sligro en De Jong Installatiebedrijf BV
  • organisaties als OTIB, stichting NexTechnician, Metaal Unie en Bouwend Nederland.

Bijzondere samenwerking
Bijzonder is de samenwerking met projectorganisatie De Groene Boog, de groep bedrijven die de verbindingsweg aanlegt tussen de A13 en de A16 (Terbregseplein). Rijkswaterstaat is opdrachtgever voor deze weg, en de combinatie van bedrijven1 is verantwoordelijk voor het ontwerpen, bouwen en voorfinancieren van de nieuwe ring in Rotterdam-Noord. De bouwmethode van De Groene Boog is energieneutraal, innovatief en past in de omgeving. De bouw start begin 2019, eind 2024 gaat de weg open voor verkeer.

De Groene Boog zal lessencycli ontwikkelen voor de bovenbouw van het basisonderwijs en de onderbouw van het vmbo. Voor de bovenbouw van het vmbo levert De Groene Boog vraagstukken die zicht geven op de vele technische beroepen die betrokken zijn bij het realiseren van de nieuwe snelweg. Daarnaast kunnen klassen het (mobiele) belevingscentrum bezoeken.

Meer informatie: www.sterktechniekonderwijs.nl


1 Het gaat om deze bedrijven: Besix, Dura Vermeer, Van Oord, TBI, John Laing en Rebel