‘CVO wil een strategisch beleidsplan voor 2019-2024 waarvan medewerkers en bestuur energie krijgen en dat merkbaar is in de scholen’, zei CVO-bestuurder Jan Willem Meinsma bij de opening van de inspiratiedag. ‘Het plan moet compact, inspirerend en gedragen zijn, en daarvoor halen we alle ideeën op van medewerkers, leerlingen en andere relaties.’ De inbreng van de 130 medewerkers, leerlingen, ouders en relaties op de inspiratiedag telt mee voor het nieuwe beleidsplan

De bijzondere bijeenkomst vond plaats in HAL4 aan de Maas, de voormalige machinewerkplaats van het drinkwaterbedrijf Rotterdam Kralingen die nu in gebruik is als congres- en evenementenlocatie.

Bijenvolk als voorbeeld
Bij wijze van opstapje vertelde imker Peter Schallenberg over de samenwerking binnen een bijenvolk. Zo’n volk kan uit wel 50.000 bijen bestaan, maar een besluit om van richting te veranderen is binnen een paar seconden voor elkaar. Alle bijen gaan in zo’n koerswijziging mee; het is een democratisch geheel. Essentieel is dat bijen continu met elkaar communiceren via trilling en beweging.

Bestuur geeft veel ruimte
De aanwezigen wisselden daarna in zes workshops hun ideeën uit over onder andere: goed onderwijs, maatwerk voor talentontwikkeling, ruimte voor geloof in de klas en op school.

De vijf beste ideeën werden op het podium gepresenteerd, waarna bestuursvoorzitter Henk Post de middag samenvatte. ‘De hoofdboodschap van vandaag is: onderwijs gaat niet over goede cijfers halen, maar de leerlingen een stap verder brengen in hun leven.’

Hij pleitte ervoor om meer te doen met onderzoek in scholen, en onderlinge uitwisseling van onderzoeksresultaten. Ook benadrukte hij dat het bestuur van CVO veel ruimte wil geven aan creatieve ideeën, en dat er veel meer mogelijk is binnen de wet- en regelgeving dan vaak wordt gedacht. ‘Denk creatief na’, riep hij de CVO’ers op. ‘Het gaat niet alleen om “schudden aan Slob” in Den Haag, maar ook om schudden aan onszelf.’

De droom van Sushil voor Tim
Om de mensen in de zaal te inspireren vertelde zorgcoördinator Sushil Kesarlal van Melanchthon Wilgenplaslaan haar droom over de schooldag van leerling Tim. Ze besloot haar verhaal met de uitdaging voor alle CVO’ers om iedere leerling te laten ontdekken wie hij of zij is, en wat hij of zij kan en wil. ‘Wat kunnen we anders doen om beter aan te sluiten bij de belevingswereld van alle Tims die we kennen?’ Lees haar hele verhaal.

Meer informatie
Kijk op www.jouwideeteltmee.nl voor filmpjes met CVO’ers die vertellen over de sterke punten en verbeterpunten van het onderwijs op CVO-scholen. Van de inspiratiedag is ook een filmpje gemaakt.

Een uitgebreid verslag van de inspiratiedag verschijnt in het meinummer van CVOpen.

CVO publiceert voor de zomer het nieuwe strategisch beleidsplan.

Lees het artikel 'Piketpalen voor het beleidsplan 2019-2024'.

Hoe kun je reageren? Wil je alsnog betrokken worden bij en meedenken in het proces voor het nieuwe strategisch beleidsplan? Mail dan naar nieuwestrategie@cvo.nl