Wethouder Said Kasmi van Onderwijs, cultuur en toerisme bracht vrijdag 29 maart voor het eerst een bezoek aan Calvijn Juliana. Dit bezoek was gepland naar aanleiding van het ontvangen van het predicaat Excellente School, met het doel om wederzijds kennis te maken. Jammer genoeg waren er vanwege de toetsweek en verschillende buitenschoolse activiteiten bijna geen leerlingen in het gebouw.

Directeur Arie Boom van Juliana vertelt: ‘Om de wethouder toch een beeld te geven van een schooldag op Calvijn Juliana hebben we ter introductie het promotiefilmpje van Juliana laten zien.

Daarna hebben we gesproken over het succesvolle (t)huiswerkvrije concept van de school. Zowel de organisatorische kant als de praktische uitvoering kwamen aan bod. Ook was er aandacht voor wat dit concept vraagt van de collega’s. Door deze inzet en betrokkenheid behalen we als school zeer goede resultaten wat voor de vierde keer heeft geleid tot het behalen van het predicaat Excellente School. De wethouder vindt deze manier van werken zeer bijzonder en zou dit concept graag op meer scholen zien binnen Rotterdam.

Kansengelijkheid staat hoog op de agenda bij de wethouder en komt ook terug in het nieuwe onderwijsbeleid van de gemeente. In dit kader hebben we gesproken over de wijze waarop onze school de schoolkosten voor ouders zo laag mogelijk probeert te houden, denk aan het laptopproject. Ook bespraken we onze deelname aan het armoedeonderzoek door de Hogeschool Rotterdam . Wat kunnen wij als school betekenen voor gezinnen met financiële problemen? Voorbeelden hiervan zijn de kwijtscheldingsregeling en hoe we door het aanschrijven van verschillende fondsen proberen deze leerlingen zoveel mogelijk bij de buitenschoolse activiteiten te betrekken. We mochten ook ideeën en suggesties ter verbetering aandragen. Wij hebben ons ideaalplaatje geschetst, dat de gemeente er toch voor zou moeten zorgen dat financiën geen belemmering zijn voor deelname aan buitenschoolse activiteiten.

De Transitie op Zuid was ook een agendaonderwerp. Hier was ruimte en aandacht voor onze bedenkingen en voor de uitdagingen die het huidige convenant met zich meebrengt. Is ons onderwijsconcept ook succesvol voor 600 leerlingen (het zijn er nu ruim 300)? Zijn er wel genoeg leerlingen om te kunnen groeien nu de markt krimpt? Wat zijn onze wensen en eisen om een eventuele verhuizing naar de Roerdomplaan succesvol te laten verlopen?

We hebben het gevoel dat we onze zorgen en wensen nogmaals goed onder de aandacht hebben kunnen brengen.

Aan het eind van het gesprek gaf de wethouder aan nog een keer terug te willen komen om een gastles te geven aan een klas. Dit zal dan gecombineerd worden met een bezoek met rondleiding aan het stadhuis van Rotterdam. Een aanbod waarvan we graag gebruikmaken!

Kortom, een waardevol bezoek!’

Meer informatie: https://juliana.calvijn.nl