Jandino Asporaat woont in de buurt van het Comenius College. Hij stond er meteen voor open om iets voor deze groep jongeren te doen. Een vriendendienst voor de buren. Het Comenius College kreeg dit geweldige filmpje.