Een aantal leraren zorgt voor de begeleiding.

Willem-Dirk van den Berg, zorgcoördinator en muziekdocent van Calvijn Juliana:

‘En daar was dan opeens wat niemand van ons ooit eerder had meegemaakt … de schoolsluiting voor in eerste instantie drie weken. Ons voordeel was dat onze leerlingen allemaal over een schoollaptop beschikten en dat we al redelijk ver doorontwikkeld zijn in digitaal onderwijs. Dus het opzetten van het thuisonderwijs op zichzelf was redelijk snel op orde.

Een aantal leerlingen kon niet goed met deze situatie uit de voeten. Leerlingen met bijzondere woonomstandigheden, ouders die niet in staat zijn de leerlingen aan te sturen of te begeleiden, leerlingen met stoornissen die gebaat zijn bij ritme en structuur. Kortom: leerlingen die vaak ook al binnen ons eigen ondersteuningsteam en bij ons interne OPDC in beeld zijn.

De eerste weken werden daar interventies op gezet door mentoren en schoolmaatschappelijk werkers. Ze belden, mailden, deden aan beeldbellen, spoorden ouders aan, motiveerden leerlingen, en brachten hier en daar zelfs een huisbezoek vanuit het trapportiek, om vooral in gesprek te komen en te blijven.

Toch zagen we dat deze leerlingen achterraakten met het huiswerk, niet aanwezig waren in online lessen, ontbraken bij de dagopeningen door de mentoren, en sommige leerlingen draaiden het dag/nachtritme om, et cetera.

We trokken de conclusie dat deze leerlingen het op deze manier niet zouden redden. Als bijvoorbeeld vso-scholen wél opvang kunnen bieden voor leerlingen voor wie dit echt nodig is, dan waren er voor ons toch ook opties? In een lege school moet het toch mogelijk zijn de RIVM-richtlijnen te volgen, was onze visie.

We hebben ons idee gepresenteerd bij de directie en op 1 april gaf het bestuur toestemming voor een opvang van kwetsbare leerlingen. Op 2 april zijn we opengegaan. In principe hebben we een groep van acht leerlingen binnen. We kijken wel kritisch naar de doelen en redenen waarom we een leerling vragen voor het groepje dat op school wordt opgevangen.

De leerlingen volgen vanuit Somtoday hun eigen lessen. Ze bellen ieder lesuur via Microsoft Teams in op hun lessen en ze maken hun werk. Wij controleren, stimuleren en sturen aan. De leerlingen zitten met hooguit vier leerlingen in het lokaal. In elk lokaal is één docent aanwezig.

Het grote voordeel voor de leerlingen zit ‘m in het feit dat er ritme, structuur en vriendelijk toezicht is. Door deze drie factoren komen de leerlingen aan werken toe, dus de opvang helpt!‘