Hij stelt deze Leerling- en Medewerker-updates beschikbaar voor andere CVO-scholen.

Joop de Hoog laat weten: ‘De sluiting van de scholen en het opstarten van onderwijs op afstand vragen een groot aanpassingsvermogen van leerlingen én docenten. Normaliter maken goed overleg met het team en de lessen met leerlingen zelf zichtbaar waar bijsturing nodig is. Dit is echter onmogelijk, terwijl we juist nu scherp moeten zijn op moeilijkheden bij medewerkers en docenten. Er is grote behoefte aan het monitoren van de lessen en de huidige invulling van de virtuele school. Om hierin te voorzien, zijn er twee ‘updates’ gemaakt en in gebruik genomen: een Leerlingupdate en een Medewerkerupdate.

De update wordt wekelijks gegeven door beide groepen. Enerzijds gaan de vragen over hoe het de leerlingen en docenten vergaat in werk, aanpak en welbevinden. Anderzijds biedt de update de gelegenheid problemen aan te kaarten en hulp te vragen.

Met de update hebben we een wekelijkse thermometer, die in positieve en soms ook negatieve zin laat zien waar we staan. De wekelijkse update maakt ook de trend zichtbaar van de waardering.

Ter illustratie is een analyse van de respons op een aantal vragen aan leerlingen toegevoegd. We mogen trots zijn op de waardering van de leerlingen:

{beeld invoegen}

Al met al leveren de updates een schat aan informatie op. Informatie waardoor leerlingen en docenten op individueel niveau geholpen kunnen worden, en die op afdelingsniveau mogelijkheden biedt om bij te sturen.

Er zijn nog wel beperkingen:

  • de resultaten laten het totaalbeeld zien, individuele respons is alleen zichtbaar voor de ‘eigenaren’ van de updates.
  • Overzichten per afdeling of andere kenmerken (zoals klas) worden niet direct verkregen. Verdere bewerking van de respons is hiervoor nog wel nodig in Excel of Power BI.

De updates zijn gemaakt in Microsoft Forms en zijn voor iedereen beschikbaar voor eigen gebruik. Ze zijn naar eigen inzicht aan te passen: Leerlingupdate, Medewerkerupdate.’

Vragen, tips of ervaringen? Mail naar j.de.hoog@calvijn.nl