Normaal gesproken bruist het rond het middaguur in de aula van het Comenius College in Krimpen aan den IJssel. Dan brengt het grootste deel van de bijna driehonderd leerlingen daar de lunchpauze door. Nu zit alleen directeur Mark van Burgel in een lege ruimte. De school is al een aantal weken dicht, docenten en leerlingen werken thuis.

Net als alle andere scholen is het Comenius Krimpen overgestapt op digitaal onderwijs. ‘Dat had nog best wat voeten in aarde’, blikt Mark terug op de hectische weken die achter hem liggen. ‘Er is nu wat rust gekomen, omdat leerlingen, hun ouders en mijn collega’s beginnen te wennen aan deze compleet nieuwe manier van werken.’

Speciale aandacht is er voor de leerlingen die dit jaar hun einddiploma hopen te behalen. Zij worden individueel begeleid door een tutor die hen iedere dag even belt om te overleggen over het programma van die dag. Eén tutor is gekoppeld aan niet meer dan drie examenkandidaten. Die kunnen daardoor optimaal begeleid worden. Want deze groep leerlingen moet nog een aantal schoolexamens afleggen om de school met een diploma te kunnen verlaten. Het landelijk schriftelijk eindexamen mag dan zijn afgeblazen, voor de meesten geldt dat ze nog wel een prestatie moeten leveren.

Ook voor leerlingen die in een minder optimale thuissituatie moeten werken is er speciale aandacht. Niet iedereen beschikt over een rustige werkplek of over ouders die een handje kunnen helpen. Ook deze leerlingen krijgen extra aandacht van hun mentor.

Mark van Burgel geeft aan: ‘We bellen en mailen veel met onze pupillen waardoor het contact behouden blijft. Zelfs onze teamvergaderingen doen we digitaal. Een onmisbare voorwaarde om de voor dit schooljaar beoogde leerdoelen te behalen.

Persoonlijk contact met elke leerling en ouder, gewoon via de telefoon, naast al het digitale, is onze kracht. Simpel en eenvoudig, maar wel persoonlijk. Dat is waarin we ons onderscheiden van andere scholen en waar de ouders van onze leerlingen zo tevreden over zijn.’