Leerlingen van wie de ouders geen internetverbinding kunnen betalen, zijn bij onderwijs op afstand gedupeerd. Datzelfde geldt voor leerlingen die geen device hebben of deze moeten delen met meer huisgenoten.

Om deze leerlingen toch van een device te voorzien, heeft de SSO binnen CVO vraag en aanbod met elkaar verbonden. Er is binnen de scholengroepen geïnventariseerd waar overcapaciteit op dit gebied is en deze apparatuur is vervolgens door SSO ICT gereedgemaakt en naar de leerlingen gebracht. Dimitri Verschoor: ‘Op deze manier hebben we gezamenlijk al meer dan vijfhonderd leerlingen aan een device kunnen helpen!’