De uitslag van het medewerkersonderzoek is inmiddels gepresenteerd op veel scholen en vestigingen en aan de Shared Service Organisatie (SSO) van CVO. Na de toelichting en bespreking van de resultaten worden er keuzes gemaakt om zaken op te pakken.

Respons

Alle 2.300 medewerkers van CVO konden eind vorig jaar aangeven wat ze vonden dat er goed gaat en wat er beter kan binnen CVO. 1.327 medewerkers hebben de online vragenlijst ingevuld (57,5 %). De respons was ruim voldoende voor onderzoeksbureau Effectory om de resultaten valide te noemen.

Bevlogenheid
In december 2018 heeft Effectory de uitslag van het medewerkersonderzoek bij CVO gepresenteerd. Daar kwam onder ander uit: CVO’ ers scoren vooral op bevlogenheid. Ze zijn net zo bevlogen als hun collega’s in het hele voortgezet onderwijs, zo blijkt uit benchmark-gegevens. Zaken waarop CVO’ers trots zijn binnen de CVO-organisatie zijn: collega’s, de leerlinggerichtheid en ontwikkeling. Verbeterpunten die eruitspringen zijn: communicatie en werkdruk.

Andere resultaten
Andere resultaten die opvielen: CVO’ers zijn in gelijke mate tevreden over hun werk en trots op hun werkgever. Het onderwerp ‘betrokkenheid’ heeft over het algemeen ook een goed beeld opgeleverd, maar heeft wat lager gescoord dan de hierboven genoemde onderwerpen. Aan alle schoolleiders is een link gemaild om de resultaten van hun school te bekijken.

Reactie van de bestuurder
Henk Post, voorzitter van het college van bestuur van CVO, is blij met het uitgevoerde onderzoek. Hij hoopt op goede gesprekken binnen de scholen.

Meer informatie
Meer informatie kun je krijgen bij je schoolleiding.

04-effectory-slider.gif#asset:974