Leerlingen met een havo- of havo/vwo-advies die een internationale opleiding willen volgen kunnen een plaats krijgen in de brugklas tto havo/vwo.

Aan het eind van het eerste leerjaar bepaalt de school of de leerling verdergaat in tto havo of tto vwo. Uiteraard worden leerlingen met een ongedeeld vwo-advies geplaatst in de tto vwo-opleiding.

Grote voordelen
Pascal Scholtius, rector van het Comenius Lyceum Capelle, vertelt: ‘Na het grote succes van het tweetalig vwo vragen meer en meer ouders en leerlingen uit groep 8 om de tweetalige opleiding ook mogelijk te maken voor leerlingen met een havo- of havo/vwo-advies. Steeds vaker worden de colleges bij vervolgopleidingen op hogescholen in het Engels verzorgd of zijn de opleidingen internationaal van karakter. Goede beheersing van de Engelse taal en bekendheid met de cultuur in de Engelstalige wereld hebben dan grote voordelen. De aandacht voor de persoonlijke ontwikkeling tijdens de tweetalige opleiding zorgt ervoor dat leerlingen zich bewust worden van hun mogelijkheden, talenten en leerpunten. Onderzoek wijst uit dat leerlingen die tweetalig onderwijs gevolgd hebben op de middelbare school in het hoger en universitair onderwijs een duidelijke voorsprong hebben ten opzichte van leeftijdsgenoten die dat niet gedaan hebben.’

Overstap naar tvwo is mogelijk
Het Comenius College kan deze volwaardige tweetalige havo opzetten door gebruik te maken van de kennis van en ervaring met het tweetalig vwo. Door het programma dicht bij het vwo-programma te houden is voor getalenteerde leerlingen aan het eind van het schooljaar een overstap mogelijk naar tto vwo. De monitoring van het programma zal – net als bij het vwo – samen met ouders worden gedaan in een klankbordgroep. Op deze manier houden schoolleiding en ouders een vinger aan de pols.
Het Comenius heeft er alle vertrouwen in dat ‘tto havo’ een begrip gaat worden in het Capelse.

Meer informatie: www.comenius.nl