CVO heeft deze cluster 3-scholen overgenomen van PCBO Rotterdam, omdat CVO Accent ook praktijk- en avondonderwijs in de regio Rotterdam verzorgt. De Accent-scholen werken samen om leerlingen zo effectief en efficiënt mogelijk te ondersteunen tijdens hun schooltijd en bij de overgang naar werk of dagbesteding. Dit past bij de ambitie van Accent om leerlingen maximaal te ontwikkelen zodat zij actief deel kunnen nemen aan de maatschappij en zich gelukkig voelen. De gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (gmr) van CVO heeft groen licht gegeven voor deze fusie.

Profielen
Accent VSO op Zuid is een school voor zeer moeilijk lerenden (zml) in Lombardijen, met 100 leerlingen. Accent VSO op Noord is eveneens een school voor zeer moeilijk lerenden (zml) in Hillegersberg-Schiebroek. De school telt 67 leerlingen. Meer informatie: accent-vso.nl

02-Accent-Lombardijen.jpg#asset:969