Wethouder Said Kasmi presenteerde het nieuwe onderwijsbeleid voor de periode tot 2022 op 16 januari. In zijn beleidsplan zijn twee hoofdlijnen te onderscheiden: het streven naar kansengelijkheid en het realiseren van hogere en passende onderwijsresultaten.

Zeven thema’s
Kansengelijkheid als centraal thema van het Rotterdamse onderwijsbeleid krijgt handen en voeten door de inzet op zeven thema’s:

1. het verbeteren van de overgangen tussen schoolsoorten om de tweedeling tussen leerlingen in de huidige praktijk te verkleinen en de uitval te verminderen;

2. de kwaliteit en toegankelijkheid van scholen. Een kwalitatief goed en gevarieerd aanbod aan (voor-)scholen in de hele stad, zorgt ervoor dat alle leerlingen worden uitgedaagd om het beste uit zichzelf te halen en vermindert segregatie;

3. passende zorg en ondersteuning voor leerlingen die dat nodig hebben om in hun schoolloopbaan succesvol te kunnen zijn;

4. voldoende gekwalificeerde en goed toegeruste leraren, schoolleiders en pedagogisch medewerkers;

5. een Rotterdamse werkwijze democratisch burgerschap omdat het onderwijs de opdracht voelt om kinderen en jongvolwassenen te helpen weerbare, verantwoordelijke burgers te worden die een waardevolle bijdrage leveren aan de Nederlandse samenleving;

6. de verbinding van het onderwijs met de arbeidsmarkt om kinderen op te leiden voor de wereld van morgen;

7. ruimte voor talentontwikkeling van alle kinderen, te beginnen met de ontwikkeling van dagprogrammering in de Children’s Zone op Zuid.

‘Schouder aan schouder’
In een eerste reactie laat Henk Post, voorzitter van de raad van bestuur van CVO, weten: ‘Mooi dat we dit beleid hebben, en goed dat er al zoveel in de stad is geïnvesteerd. Maar we gaan verder met samenwerken aan goed onderwijs, want leerlingen móeten ook gelijke kansen krijgen. We doen het samen in Rotterdam, we staan als sector voortgezet onderwijs schouder aan schouder met het basisonderwijs, mbo en hoger onderwijs. We zoeken elkaar op en leren van elkaar, over de scheidslijnen van de onderwijssectoren heen. De samenwerking tussen voortgezet en hoger onderwijs en project Brugblokken is hiervan een mooi voorbeeld. Ook is het nieuwe onderwijsbeleid een aansporing om in gesprek te gaan met leerlingen en ouders.

Kortom, het nieuwe beleid biedt onze scholen mooie handvatten om zich verder te ontwikkelen. Het zal ons méér brengen dan andere projecten; sterker nog: het kan de hele stad beter maken!’

Lees op onderwijs010.nl/gelijkekansen