De Shared Service Organisatie (SSO) van CVO is op 1 augustus 2018 officieel van start gegaan. De SSO heeft lopende dienstverlening aan de scholen(groepen) overgenomen zoals die dit gewend waren. Sinds dat moment is er steeds vaker samenwerking tussen de SSO-medewerkers die werkzaam zijn voor de verschillende scholengroepen. Er zijn nieuwe bijeenkomsten georganiseerd om kennis te delen en van elkaar te leren. Collega’s stemmen onderling steeds meer af, bijvoorbeeld over het bijwonen van bijeenkomsten. Hierdoor wordt de inzet van medewerkers efficiënter.

Lerende organisatie
Ook is er samengewerkt aan dingen die helaas niet goed gingen en die verbeterd moesten worden. De SSO is een lerende organisatie. De SSO-medewerkers hebben in de afgelopen periode met de teamleiders gesproken over hun ambities. Bij de verdere vorming van de SSO wordt hiermee rekening gehouden. Het doel van al deze acties is het borgen en daarna verbeteren van de kwaliteit, efficiency en de continuïteit van de startende SSO richting de scholengroepen. De komende periode gaat de SSO verder met de scholen in gesprek over de wensen van de toekomstige dienstverlening. De SSO is dus volop in beweging!

Voorbeelden
Een aantal voorbeelden van de SSO-in-beweging:

  • De SOMtoday-beheerders van de SSO die werken voor PENTA, Melanchthon, Calvijn en Comenius hebben regelmatig overleg. Ze werken nauw samen in elkaars omgeving. Daardoor wordt het mogelijk rapportages voor de verschillende scholengroepen te delen en elkaar te vervangen. Deze collega’s houden elkaar goed op de hoogte en raadplegen elkaar voor het oplossen van problemen.
  • De medewerkers Communicatie & PR van de SSO overleggen regelmatig om mondeling en via SharePoint kennis te delen en elkaar te kunnen vervangen. Ook ondersteunen zij de SSO bij de communicatie over (ICT-)projecten.
  • Worden er ondanks alle inzet toch fouten gemaakt, dan werken de SSO-medewerkers en collega’s van de scholengroepen snel en daadkrachtig samen om de problemen voor de afnemers tot een minimum te beperken en ze te voorkomen. Voorbeelden hiervan zijn: systeemfouten bij het opstellen van de begroting en bij het verspreiden van berichten uit AFAS.
  • Sinds oktober 2018 verzorgt de SSO de organisatie van de Foleta-cursussen als incompany-trainingen voor CVO. Door deze gezamenlijk te organiseren zijn ze voordeliger, kan de training schoolnabij plaatsvinden en is er de mogelijkheid voor maatwerk.
  • Bij de uitrol van diverse ICT-projecten zoals Office365, Eduroam en Zermelo bij verschillende scholen wordt gebruikgemaakt van de kennis en ervaring binnen CVO.
  • Door medewerkers van het team Huisvesting & Facilitair (HuFa) is er gewerkt aan diverse projecten, waaronder: - gevelrenovatie bij Comenius Rotterdam - overname VSO-scholen Accent - schilderwerk Accentscholen - afvalproject Farelcollege - inventarisatie MeerJarenOnderhoud gebouwen bij PENTA - vervanging leerlingmeubilair Calvijn Groene Hart - vervanging van de hoofdverdeel- en onderverdeelinrichtingen Calvijn Business School - aanpassingen lokalen Marnix Gymnasium - bouwproject Melanchthon De Blesewic
  • inventarisatie RI&E Melanchthon.

Wat is en doet de SSO?
Voor collega’s die nog minder bekend zijn met de doelstelling van de SSO is dit het profiel: De SSO organiseert met eigen medewerkers het basis-ondersteuningsproces tegen de beste prijs en kwaliteit met flexibiliteit en ruimte om de ambities van alle scholen(groepen) te ondersteunen, zodanig dat scholen zich volledig kunnen richten op het onderwijsproces en zich kunnen inzetten voor de profilering van hun school en de hoogste onderwijskwaliteit.