Op maandag 21 januari ontvingen drie CVO-scholen het predicaat Excellente School, omdat ze kwalitatief goed onderwijs bieden en uitblinken in één specifiek profiel.

Melanchthon Wilgenplaslaan
Melanchthon Wilgenplaslaan ontving voor het eerst het predicaat ‘Excellent’ met name voor zijn vaardighedenbeleid. Melanchthon Wilgenplaslaan is een vmbo-school met de leerwegen basis, kader en gemengd. Naast de uitstroomprofielen Zorg & Welzijn en Economie & Ondernemen is er ook een speciale route voor topsporters.

Vier jaar geleden verhuisde Melanchthon Wilgenplaslaan (toen nog Melanchthon Prinses Irene) naar zijn nieuwe locatie. Leerlingen krijgen op Melanchthon Wilgenplaslaan naast ‘Gewoon goed onderwijs!’ een excellent programma vaardighedenonderwijs waarin leerlingen gedurende hun schoolcarrière in een veilig klimaat (aldus de jury) werken aan vaardigheden die nodig zijn voor hun persoonlijk leven, hun beroepsmatige toekomst en hun leven als burger. Het klimaat van veiligheid wordt geschapen doordat de school actief handelt en werkt vanuit de waarden ‘vriendelijkheid, veiligheid en verantwoordelijkheid’.

Binnen het vaardighedenonderwijs worden leerlingen 26 verschillende vaardigheden aangeleerd van leerjaar 1 tot en met 4. Vijf keer per jaar wordt hierover met leerlingen een ontwikkelgesprek gevoerd waarbij leerlingen aangeven hoe ze aan de vaardigheid hebben gewerkt en ze bewijslast leveren voor hun vorderingen. Het viel de jury hierbij op dat leerlingen bij deze gesprekken een enorme betrokkenheid toonden en creativiteit aan de dag legden.

De jury loofde in het juryrapport de veilige sfeer in de school, die een krachtige voedingsbodem vormt voor motivatie om te leren. De jury eindigde het beoordelingsbezoek in november 2018 met: ‘Je gunt alle Rotterdamse leerlingen een school als Melanchthon Wilgenplaslaan.’

01-Melanchthon-Wilgenplas.jpg#asset:967

PENTA De Oude Maas (basis en kader)
Het onderwijs op PENTA De Oude Maas is van uitzonderlijke kwaliteit, zo blijkt uit de uitreiking van een tweede predicaat Excellente school.

De Techno MAVO mocht al vier keer de hoge onderscheiding ontvangen: in 2013, 2014, 2015 t/m 2017 en 2018. Op 21 januari was het de beurt voor de leerwegen Basis en Kader. Het excellentieprofiel van De Oude Maas is: Leerlingen en leraren leren hoe zij invloed kunnen hebben op hun ontwikkeling en werken hier samen doelgericht aan. In het juryrapport laat de jury weten dat zij onder de indruk is van de aanpak regieversterkend handelen als middel om leerlingen, met een grote behoefte aan ondersteuning, voor te bereiden om eigen regie te nemen in hun leven.

De jury stelt vast dat het excellentieprofiel duidelijk is en gedeeltelijk leidt tot het behalen van doelen van het excellentieprofiel. De school ziet het brede aanbod van ondersteuning als voorwaarde voor het succes bij leerlingen. Het veilige leerklimaat is de basis voor het regieversterkend handelen. De school steekt veel energie in het verkrijgen van dit onderwijsklimaat.

01-penta_excellent_head.jpg#asset:965

Het predicaat Excellente school werd overhandigd door Stebastiaan van Hofwegen, adjunct-directeur van PENTA Hoogvliet, een nabijgelegen vestiging die eveneens excellent is, in het bijzijn van onderwijsinspecteur Eline Gerats, Wouter Struijk, de wethouder onderwijs van de gemeente Nissewaard, Jan Willem Meinsma, lid raad van bestuur CVO en Jacqueline Bevaart, algemeen directeur PENTA. Rechts op de foto: directeur Luuk Oortwijn van PENTA De Oude Maas.

Calvijn Juliana
In een gebied dat op vele terreinen achterstanden kent, bewijst Calvijn Juliana dat uitblinken mogelijk is. Deze school voor vmbo-(g)t in Charlois doet dit al jarenlang en mag zich sinds 2012 excellent noemen, met het jaar 2014 als uitzondering. In hartje Rotterdam-Zuid excelleren en voor de vierde keer dit predicaat ontvangen is een prestatie van formaat.

De jury prees de manier van werken op Calvijn Juliana. Door het maken van het huiswerk op school, het bieden van maatwerk, de intensieve leerlingbegeleiding en de moderne ICT-faciliteiten worden leerlingen uitstekend voorbereid op hun vervolgstudie. Het slagingspercentage van de afgelopen jaren, gemiddeld 98%, bevestigt dit. Allemaal redenen voor de Onderwijsinspectie om met vertrouwen het predicaat tot 2021 toe te kennen.

Het is niet vanzelfsprekend dat een school die het predicaat eerder ontving dit nogmaals krijgt uitgereikt. Een school moet blijven ontwikkelen om te zorgen dat ze excellent blijft. Door te innoveren heeft Calvijn Juliana opnieuw bewezen leerlingen optimale kansen te bieden op het behalen van een vmbo-(g)t diploma. De helft van de leerlingen verlaat de school met een diploma op een hoger niveau dan het basisschooladvies.

01-Calvijn-Juliana.jpg#asset:966

Meer informatie op melanchthon.nl, om.penta.nl en calvijn.nl

PENTA Godfried Richter ‘superschool’
Niet onvermeld mag blijven dat weekblad Elsevier PENTA Godfried Richter in Rozenburg vermeldde in het rijtje ‘Beste scholen 2019’, met de minste zittenblijvers en de hoogste examencijfers. De school hoort bij de vijftig scholen in Nederland die ‘superschool’ genoemd mogen worden. Deze vijftig vormen de beste 15 procent, volgens de criteria van Elsevier.

Lees meer over het onderzoek in het Elsevier Weekblad en het Overzicht.