Eind maart – waarschijnlijk dinsdag 26 maart – vindt er een luister- en inspiratiesessie plaats, en enkele weken later een bijeenkomst waar de opgehaalde verhalen en doelen met elkaar gedeeld zullen worden. In mei of juni hoopt CVO vervolgens een compact, gedragen en inspirerend plan te presenteren.

Inspirerende gesprekken
De route naar het strategisch beleidsplan 2019-2024 is uitgestippeld door de projectgroep Nieuwe Strategie, waarvan bestuurder Jan Willem Meinsma en projectmanager Herma Verbeij deel uitmaken. Herma Verbeij: ‘In deze eerste fase richten we ons vooral op het ophalen van informatie, ideeën en verhalen. Op diverse niveaus in de organisatie worden veel inspirerende gesprekken gevoerd. Er is een SWOT-onderzoek uitgezet onder leden van de Raad van Toezicht, algemeen directeuren, schoolleiders en een groep meedenkers. Hun input is geïnventariseerd en gewaardeerd. Ook zijn missies en visies van de scholen(groepen) van CVO op een rijtje gezet en geanalyseerd. Het is de bedoeling de output van deze fase te delen in de luister- en inspiratiesessie. We hopen op een grote opkomst voor de aangekondigde bijeenkomsten. We zullen de CVO’ers hierover nog concreter informeren.’

Trends
Inmiddels zijn in het directeurenoverleg (DO) de eerste verkenningen en bevindingen over trends besproken waarop CVO zich de komende jaren wil richten. Deze trends worden (vaak met een groepje medewerkers) verder uitgewerkt. Dit zijn ze:

  1. Samenwerking tussen docenten, scholen, en sectoren (doorlopende leerlijnen), zowel intern als extern
  2. Leiderschap
  3. Tweedeling in de maatschappij, inclusie
  4. Kwaliteit van het onderwijs
  5. Slagvaardige organisatie
  6. Strategische scholenplanning
  7. Vlekkenproposities (profilering)
  8. Docententekort, gemotiveerd en gekwalificeerd personeel
  9. Inhoudelijke onderwijsvernieuwing (waaronder maatwerk en digitalisering)
  10. Identiteit en vormgeven christelijke waarden

Meer informatie: e-mail nieuwestrategie@cvo.nl