Vijftien leerlingen uit groep 8 van de Nicolaasschool in Delfshaven proeven twaalf weken lang aan de wereld van de middelbare school, om precies te zijn: op Melanchthon Mathenesse. Wethouder Said Kasmi (Onderwijs, Rotterdam) opende het project Brugblokken op woensdag 16 januari.

De leerlingen hebben een voorlopig advies voor de basisberoepsgerichte leerweg. Ze maken kennis met deze werelden van Mathenesse: Onze planeet, Creatief & Ontwerpen, Ondernemen, Voeding & Gezondheid, Menselijk lichaam en Wetenschap & Ontdekken.

Doorgaande leerlijn
Wethouder Kasmi zei bij de aftrap: ‘Het schoolsucces van kinderen is mede afhankelijk van de overgang van basis- naar voortgezet onderwijs. Schooluitval kan voorkomen worden door samenwerking tussen basisscholen en voortgezet onderwijs te versterken en ouders vroegtijdig bij het keuzemoment te betrekken. Dit project is een goed voorbeeld van een manier waarop de doorgaande leerlijn van basis- naar voortgezet onderwijs kan worden vormgegeven.’

Excursie

Tijdens de projectweken werken de leerlingen van de Nicolaasschool samen aan opdrachten op het gebied van Zorg en Welzijn, Productie, Installatie en Energie en Horeca, Bakkerij en Recreatie. Ze gaan ook op excursie. Zo maken ze in Amsterdam kennis met de wereld van Wetenschap & Ontdekken bij Science Center Amsterdam. Het project wordt afgesloten met een diploma-uitreiking.

Meer informatie: www.nicolaas-school.nl
En op de Facebook-pagina van Melanchthon