De aansluiting van het voortgezet onderwijs op het hoger onderwijs in de Rotterdamse regio is voor verbetering vatbaar. Ruim een derde deel van de geslaagde havisten die doorstromen naar het hbo in Rotterdam valt uit of switcht van opleiding. Hierdoor gaat talent verloren. Om deze aansluiting vo-ho te verbeteren is sinds 2014 een samenwerkingsverband actief dat zich uitstrekt van de regio Rotterdam-Rijnmond, de Drechtsteden, de Zuidhollandse eilanden tot Schoonhoven.

Intentieverklaring
In dit gebied bevinden zich 59 scholen met een bovenbouw havo-afdeling. Van de vo-scholen hebben er 54 de intentieverklaring ondertekend. Daarnaast participeren de hogescholen van Rotterdam in het samenwerkingsverband. Schoolleiders en bestuurders conformeerden zich aan de thema’s die binnen de samenwerking opgepakt zijn: lob, hbo-vaardigheden, vakinhoudelijke aansluiting en monitoring door middel van doorstroomcijfers. Een gezamenlijke visie op en aanpak van deze thema’s moet leiden tot een verbetering van het studiesucces van havisten op het hbo.

Werkconferenties
Werkgroepen werken ook dit jaar verder aan de ontwikkeling en/of implementatie van de producten en activiteiten waarvoor in de voorgaande jaren het initiatief is genomen. Ook worden er weer werkconferenties en schoolleidersbijeenkomsten georganiseerd. Tijdens de werkconferenties komen diverse onderwerpen uitgebreid aan het bod en bespreken de werkgroepen hun bevindingen. Het is dé plek om met betrokkenen en geïnteresseerden uit vo en hbo in gesprek te gaan over de thema’s en elkaar te inspireren.

Nieuw: de inspiratietour
Nieuw dit jaar is de inspiratietour: samenwerking in de praktijk. De werkgroep hbo-vaardigheden houdt deze tour op donderdag 11 april. Er zullen verschillende scholen in Rotterdam bezocht worden waarbij organisatoren en bezoekers elkaar kunnen inspireren.

Oproep: doe mee in een werkgroep
Voor verschillende werkgroepen (Nederlands, wiskunde, economie en M&O, lob-CV, hbo-vaardigheden en doorstroomcijfers) worden nog enthousiaste deelnemers gezocht. Heb je interesse, neem dan contact op met CVO-projectmanager Herma Verbeij (jh.verbeij@cvo.nl) Meer informatie op https://aansluiting-voho010.nl

10-vo-ho.jpg#asset:982