Op donderdag 6 december vond op PENTA Jacob van Liesveldt de vijfjaarlijkse inspectie van het tweetalig onderwijs (tto) plaats door NUFFIC. De school slaagde opnieuw met vlag en wimpel voor dit uitgebreide kwaliteitsonderzoek.

Verbetering
Alle onderdelen van het onderzoek werden als dik in orde beoordeeld. Voor maar liefst zeven van de negen onderdelen haalde de school zelfs de hoogst mogelijke score. Deze beoordeling betekent opnieuw een verbetering ten opzichte van de vorige inspectieronde. Als bijzonder sterke punten werden genoemd: de deskundigheid en het enthousiasme van de tto-docenten, de Engelse taalvaardigheid van hun leerlingen, het grote aantal Engelstalige schoolvakken, de goede prestaties bij de Engelstalige IB-eindexamens en het uitgebreide programma voor Europese en Internationale Oriëntatie (EIO).

Model United Nations
Tweetalig onderwijs is veel meer dan alleen leskrijgen in het Engels; het internationale karakter is minstens zo belangrijk. Een van de vele activiteiten daarbij is Model United Nations (MUN), waarin bovenbouwleerlingen een land vertegenwoordigen en met leeftijdgenoten van andere scholen en culturen debatteren als bij de echte Verenigde Naties, uiteraard in het Engels.
Een geweldige ervaring voor de jongeren zelf natuurlijk, maar elke MUN kiest ook een goed doel waarvoor geld wordt ingezameld.

Dubbele prijswinnares
Zo namen eind november twintig afgevaardigden van Jacob van Liesveldt deel aan MUN Oud-Beijerland, samen met ruim honderd anderen. En ook hier deden de tto’ers van Jacob van Liesveldt het bijzonder goed. Allemaal eindigden ze in de top drie van beste debaters van hun onderdeel en vier van hen werden zelfs tot nummer 1 gekozen. Een van hen, zesdeklasser Mylène van der Welle, viel dubbel in de prijzen: zij won ook nog eens een tweeweekse reis naar India voor een bezoek aan de school die het goede doel van dit jaar was. Mylène zal daar onder andere extra lessen Engels verzorgen.

Meer informatie: jl.penta.nl