Het IJsselcollege en het Comenius Beroepsonderwijs Capelle (CBC) hadden vertegenwoordigers van onderwijsinstellingen, bedrijven en gemeenten uitgenodigd voor dit werkontbijt. Na twee uur brainstormen waren de eerste concrete plannen geboren: een inspiratieweek voor leraren in het vmbo en mbo en meer TOP-academies voor studenten op mbo-niveau 1 en 2. De ideeën worden op 6 februari op papier gezet, om aanspraak te maken op de € 3 miljoen die het ministerie van OCW in 2020-2023 beschikbaar stelt voor de Capelse regio.

Investering in vmbo-techniek
In totaal wordt er gemiddeld € 100 miljoen per jaar geïnvesteerd in het vmbo-techniekonderwijs. De subsidie wordt verstrekt als (‘harde’) techniekopleidingen samenwerken met bedrijven en gemeenten. Het werkontbijt op het IJsselcollege vormde daarvoor het startsein in de regio Capelle.

Bijdrage van bedrijven minstens 10 procent
Regio-ondersteuner Ineke Veerkamp lichtte voor de aanwezigen toe wat de achtergrond is van de financiële injectie: het gebrek aan technisch personeel, de leerlingdaling en het tekort aan techniekdocenten. De subsidie is breed inzetbaar: het mag besteed worden aan personeel, machines, materialen of professionalisering van docenten. Een voorwaarde om het geld te krijgen is dat bedrijven voor minstens 10 procent bijdragen in de kosten van de plannen. Deze bijdrage kan ook in natura zijn, zoals het gebruik van bedrijfsruimtes, inzet van personeel of het leveren van materiaal. De plannen moeten op 31 maart ingeleverd zijn.

Aan goede ideeën geen gebrek
Aan zeven gesprekstafels gingen de bezoekers in gesprek met elkaar over het vergroten van belangstelling in het basis- en voortgezet onderwijs, innovatie op de arbeidsmarkt, doorlopende leerlijnen voor een aantal techniekprofielen en professionalisering van docenten in samenwerking met het bedrijfsleven. Aan goede ideeën en realistische plannen was geen gebrek!

Positieve terugblik
Directeur Veronica Pors kijkt positief terug op het werkontbijt. ‘De grote opkomst en het enthousiasme hebben elkaar versterkt. Er was veel betrokkenheid en daadkracht merkbaar. Ook de onderlinge verbanden die zijn gelegd vind ik waardevol.’ Op woensdag 6 februari gaan verschillende deelnemers de gelanceerde ideeën omzetten in concrete plannen voor het ministerie. De scholen, bedrijven en gemeenten in de regio Capelle gáán ervoor! Meer informatie: www.sterktechniekonderwijs.nl

17-pors.jpg#asset:992