Dit keurmerk houdt in dat ook de bovenbouw van het tweetalig vwo voldoet aan de standaarden van het Nuffic, de Nederlandse organisatie voor internationalisering in onderwijs.

Concreet houdt het in dat het taalniveau van leerling en docent op het tweetalig vwo van het Comenius College aan de eisen voldoet, net als de invulling van internationalisering binnen de tto-opleiding, de aandacht voor wereldburgerschap, de onderwijstijd in het Engels en de didactische kwaliteiten van tto-docenten. Een enorme opsteker voor het team van Comenius in Capelle!

Visitatie
Op dinsdag 17 december werd de tto-afdeling van het Comenius College gevisiteerd om te bepalen of het junior certificaat – behaald in 2014 – omgezet kon worden in een senior certificaat. De visitatiecommissie, die bestond uit een opleider van de Universiteit Leiden/ICLON, een rector van een collega-middelbare school, een tto-coördinator en een secretaris van het Nuffic, heeft de hele dag gesprekken gevoerd met de directie, docenten, leerlingen en ouders. Daarnaast zijn er twaalf tto-lessen bezocht.

Aan het eind van deze dag bleek dat het Comenius met vlag en wimpel was geslaagd voor de test. De commissie was onder de indruk van het niveau van Engels, het commitment in de lessen, de energie onder de docenten en de variatie aan werkvormen. Tessa Mears, voorzitter van de visitatiecommissie, presenteerde de bevindingen, en zei tot slot: ‘Wat een inspirerend team met veel enthousiasme, bezieling en energie. We werden ook geraakt door de openheid en authenticiteit onder ouders, docenten en leerlingen. Binnen de gesprekken was er een algemeen gevoel van veiligheid, waarin al deze geledingen de vrijheid voelden om alles bespreekbaar te maken.’

Wat oud-leerlingen zeggen
Oud-tto-leerlingen hadden op verzoek een filmpje opgenomen waarin zij terugkijken op hun Comeniusjaren. Hierin werd duidelijk dat het tto-onderwijs hen allen individueel gevormd heeft. Door steeds uitgedaagd te worden om uit hun comfortzone te stappen leerden ze presenteren voor grote groepen en kritisch en creatief te denken. Ze deden eigen ervaringen op in internationale contacten en werden echte wereldburgers (global citizens). Dit heeft hen in vergelijking met collega-studenten meer zelfvertrouwen en zelfbewustzijn gegeven. Daarnaast spreken ze Engels op een near native niveau, wat ze als een groot voordeel beschouwen.

‘Een fijn gevoel en een bevestiging van ons werk sinds 2010’, zegt Karen Verdel, tto-coördinator van het Comenius College. ‘Jarenlang halen onze leerlingen al geweldige resultaten; ze scoren boven het landelijk gemiddelde. We mogen hen vanaf klas 1 begeleiden naar het eindexamen en zien hen voldaan, maar met een traan in de ogen, vertrekken. De tto-klas voelt toch bijna als familie na zo’n lange tijd.’

Nu ook tto-havo
Verdel vervolgt: ‘We kunnen stellen dat het tto-vwo stáát, nu we officieel het predicaat senior tto-school mogen voeren. Nu we tto eveneens aanbieden op havoniveau, bereiden we leerlingen ook voor op de grotere rol van het Engels in het hbo. We bieden hun de mogelijkheid uit te groeien tot global citizens met alle bijkomende mogelijkheden.’

Meer informatie: www.comenius.nl
nuffic.nl/onderwerpen/voortgezet-onderwijs/