Daarom wordt er gewerkt aan een gebruiksvriendelijk alternatief in Office365.

Het realiseren van het technische gedeelte van deze omgeving is afgerond en er is gestart met de inrichting van de nieuwe omgeving met actuele informatie zoals documenten, regelingen, handleidingen, formulieren, enzovoort.

Met het ingebruiknemen van de nieuwe omgeving verandert ook de naam. De naam CVO-Intranet wordt gewijzigd in CVO-Medewerkersportaal. Deze naam geeft beter weer wat het doel is van deze omgeving. Op het CVO-Medewerkersportaal wordt informatie geplaatst die voor alle medewerkers van CVO toegankelijk is.

In overleg met de verantwoordelijken van de raad van bestuur/CVO-beleidsstaf en de Shared Service Organisatie (SSO) wordt in kaart gebracht welke informatie van intranet verwijderd, behouden of geactualiseerd moet worden en welke informatie nog moet worden toegevoegd.

Naar verwachting gaat het CVO-Medewerkersportaal op maandag 2 maart live. Hierover worden medewerkers nog verder geïnformeerd.