In november 2019 is de Visie 2019-2024 opgeleverd. De visie 2019-2024 inspireert en geeft de ambities aan van CVO. De visie bestaat uit vijf pijlers, ondersteund met streefbeelden, vragen en ideeën van leerlingen, ouders, leerkrachten en andere belangstellenden bij ons onderwijs.

Download het CVO Visiedocument.