Het krijgt hiervoor ondersteuning van De Digitale Leerschool en het Nuffic.

De Engelse taal verdient een structurele plek in het basisonderwijs en daarbij wil het Farel Lyceum – als senior tto-school – de scholen in zijn omgeving helpen.

Extra uitdaging
Stephan van Wissen, teamleider tto, en Jeroen Hoek, directeur van het Farel Lyceum, vertellen: ‘De basisscholen van schoolbestuur PCPO Barendrecht en Ridderkerk hebben bij ons aangegeven welke leerlingen extra uitdaging kunnen gebruiken. We hebben een introductieles verzorgd op onze school. Toen hebben de geselecteerde leerlingen kennisgemaakt met het programma en de Fareldocent die de rol van e-coach op zich neemt. Op hetzelfde moment hebben we voorlichting gegeven aan basisschooldocenten en ouders.’

eCoach en message-board
Alle aangemelde leerlingen hebben een eigen account bij De Digitale Leerschool, zodat ze online Engelstalige science-lessen kunnen volgen. Op de eigen basisschool krijgen leerlingen de gelegenheid om te werken aan hun Engelstalige science-programma. Leerlingen stellen hulpvragen aan hun eCoach via het message-board. Deze worden wekelijks beantwoord door een docent van het Farel Lyceum die bekwaam is in het onderwerp en gecertificeerd tto-docent is.

In februari volgen alle leerlingen een praktijkles in het science-lab van het Farel Lyceum onder begeleiding van de e-coach. Aan het einde van de lessenserie maken leerlingen een afsluitende test waarmee ze een certificaat kunnen behalen.

De ondersteuning van het Nuffic bestaat uit de subsidie in het kader van de IPV-regeling (Internationalisering Primair en Voortgezet Onderwijs).

17 jaar ervaring
Het Farel Lyceum biedt al 17 jaar tweetalig onderwijs (tto) aan in onder- en bovenbouw. Atheneum- en havoleerlingen worden voorbereid op internationaal erkende vaardigheidsdiploma’s in de Engelse taal waarbij jaarlijks veel leerlingen een FCE- of CAE-diploma behalen. Binnen de onderbouw van de tto-afdeling krijgen leerlingen minimaal 55 procent van de lessen in het Engels aangeboden met Engelstalige boeken en bronnen. Ook worden leerlingen voorbereid op het werken in een internationale context door bijvoorbeeld het vak internationalisering, IB (International Baccalaureate), (Europese) projecten en diverse buitenlandse studiereizen. De tto-afdeling is door de landelijke beoordelingsinstantie Nuffic gecertificeerd als senior school, dat wil zeggen dat de tto-opleiding doorloopt tot en met atheneum-6.

Meer informatie: www.farelcollege.nl