Een van de bezoekers was de viceminister van Onderwijs, Wetenschap en Sport uit Litouwen, dr. Jolanta Urbanovič.

De acht buitenlandse gasten kregen in twee uur een presentatie van de schoolleiding over de twee scholen en van coördinator Niek Bogaard over internationalisering als een van de unique selling points. Daarna bekeken ze kort de nieuwe maker space (voor technologie-onderwijs in de onderbouw).

Ook spraken ze met leerlingen uit leerjaar 4 van het tweetalig vwo (tto). Deze leerlingen waren vorig jaar naar Litouwen geweest voor een uitwisselingsbezoek, en vertelden graag over hun ervaringen in dit Baltische land. Ze hadden onder andere gemerkt dat hun Litouwse leerlingen meer nationale trots hadden, als gevolg van de turbulente geschiedenis van het land.

Transitie
Viceminister Urbanovič werd vergezeld door twee hoge ambtenaren en door vertegenwoordigers van het nationaal onderwijsagentschap en de schoolleidersvereniging in Litouwen. De eveneens aanwezige Ierse professor Joseph O’Connell ondersteunt het Litouwse ministerie bij de transitie naar een sterke landelijke schoolleiderschapsstructuur.

SRVO
Het bezoek was georganiseerd door SRVO als follow-up van de Nederlandse deelname aan een internationaal debat over de versterking van het schoolleiderschap in Litouwen. Daarvoor was SRVO vorig jaar juni als expert vanuit de Europese Commissie benaderd. De directeur van SRVO, Leezan van Wijk, begeleidde de Litouwers bij hun bezoek aan Capelle. Het gezelschap was tot en met woensdag 29 januari in Nederland.

Meer informatie: www.comenius.nl
www.schoolleidersregistervo.nl/