Het wordt ook wel ‘Onderwijspact’ genoemd.

In het discussiestuk noemen de organisaties ankerpunten voor de discussie over aanpassingen en vernieuwingen in het onderwijs, met het oog op het vormen van een gezamenlijke, sectoroverstijgende en langetermijnvisie op het onderwijs.

Dit zijn de ankerpunten:

  • Een vroege start is de beste basis
  • Doorlopende leerlijnen in het onderwijs
  • Leven lang ontwikkelen is vanzelfsprekend: naar een brede, sterke leercultuur
  • Onderwijsprofessionals: naar aantrekkelijker werk in een samenwerkende sector
  • Onderzoek en innovatie van wereldniveau

De betrokken organisaties bespreken het stuk de komende maanden met hun eigen achterban en met iedereen die het onderwijs een warm hart toedraagt. De opbrengst is input voor de verkiezingsprogramma’s van de politieke partijen en moet uiteindelijk leiden tot een gezamenlijke visie en koers voor de komende kabinetsperioden.

Openbaar toegankelijke bijeenkomsten
Er worden openbaar toegankelijke dialoogbijeenkomsten gehouden op 10, 13, 18 en 20 februari en 23 maart in respectievelijk Den Haag, Rotterdam, Utrecht, Amsterdam en Amersfoort. Op elke bijeenkomst staat een ankerpunt centraal.

Geef je op via toekomstvanonsonderwijs.nl/agenda/

Videochats
De VO-raad houdt verder op 12 en 19 februari videochats voor geïnteresseerden die dan over de gepresenteerde toekomstvisie in gesprek kunnen gaan met collega’s en Paul Rosenmöller, voorzitter van de VO-raad. Heb je een sterke mening over de voorstellen in de toekomstvisie? Of heb je vragen, opmerkingen of suggesties? Meld je dan aan voor een van deze twee videochats.

Woensdag 12 februari 2020, 12.45-13.45 uur
Woensdag 19 februari 2020, 16.00-17.00 uur