Het convenant voortgezet onderwijs (PDF)  moet ervoor zorgen dat het onderwijs op Zuid aantrekkelijker wordt en dat meer leerlingen van Zuid op Zuid blijven. Dit houdt in dat de vo-scholen op Zuid zich vanaf 2023 voor een groot deel op drie locaties concentreren, namelijk Stadionpark, Hart van Zuid en Kop van Zuid. Naast het verplaatsen van scholen, komen er nieuwe scholen op Zuid bij: in Katendrecht (BOOR) en in Stadionpark (CVO en LMC). Stadionpark biedt plek aan ongeveer 400 vmbo-basis/kaderleerlingen (LMC) en 1.200 mavo-, havo- en vwo-leerlingen (CVO).

 
Grote uitdagingen
De 'schuif op Zuid' heeft grote gevolgen voor CVO door de verplaatsing van een aantal scholen en de noodzaak de profileringen opnieuw te bekijken.
De verandering betreft de scholen van CSG Calvijn, waarvan er nu vijf op Zuid zitten, met elk een eigen profilering en aanbod aan opleidingen verspreid over vier locaties. In 2023 zijn dat vier unieke scholen met elk een eigen profilering en aanbod aan opleidingen die aansluiten op de behoefte van leerlingen. Deze zijn gesitueerd op vier locaties op Zuid: twee van de bestaande locaties worden verlaten, twee bestaande gebouwen worden aangepast aan de vereisten voor de nieuwe scholen en twee nieuwe locaties worden gebouwd en betrokken.
Algemeen directeur Dirk Wakker zegt hierover: ëVoor Calvijn is dit een van de grootste uitdagingen uit haar geschiedenis. Het is een geweldige kans voor het onderwijs op Zuid en in het bijzonder voor ons. Het betekent een totale herprofilering van ons onderwijsaanbod.í
Voor de leerlingen op Zuid betekent het nieuwe keuzemogelijkheden en toponderwijs in de buurt. Het gebied naast het bestaande voetbalstadion ñ waar de nieuwe school moet komen ñ oogt nu nog kaal. Over vijf jaar is dit gebied ontwikkeld tot een woonwijk met een gevarieerd woonaanbod en diverse voorzieningen, waarbij het onderwijs aansluit bij de behoefte vanuit de wijk en de verdere omgeving.
 
Leren in en van de omgeving
Hoewel het nog zeker vijf jaar duurt voordat de scholen open gaan, is Calvijn al begonnen met het opstellen van een eerste ëhoutskoolschetsí. Dirk Wakker: ëSamen met een communicatiebureau en directieleden van zowel Calvijn als LMC hebben we om de tafel gezeten. Onze eerste ideeÎn zijn uitgewerkt in een schets.í
Een belangrijk uitgangspunt in het gesprek was dat de nieuwe school groter moet zijn dan de gebouwen. Deze ambitie is dan ook gekozen als motto voor de toekomstige scholen op het Stadionpark. ëDit motto maakt duidelijk dat het leren enkel in school verleden tijd is. De omgeving wordt volledig bij het onderwijs betrokken, waardoor leerlingen levensecht leren en zich direct in de samenleving scholen. Zo worden onze leerlingen bovendien betrokken en zelfverzekerde burgers. Daar vraagt onze moderne maatschappij elke dag omí, stelt Dirk Wakker.
Dit sluit aan bij de ideeÎn van Feyenoord om zich te transformeren tot multisportclub, waarbij de club aangeeft niet alleen voor de wijk van betekenis te willen zijn, maar ook voor Rotterdam-Zuid als geheel.

 
Meer dan sport
Het ligt voor de hand om daarom sport als profilering te kiezen voor de nieuwe school, maar dat is zeker niet het enige profiel. Dirk Wakker: ëHet gaat erom dat we aansluiten bij de ontwikkelingen in de omgeving en bij de Rotterdam-brede ontwikkelingen. Daarin kunnen IT en Technology, Haven, innovatie en Business natuurlijk niet ontbreken.í
 
Eerste stappen gezet
De ontwikkelingen op Stadionpark zullen gevolgen hebben voor alle Calvijnscholen. Het doel is om te komen tot een passend en evenwichtig onderwijsaanbod, waarbij leerlingen ook echt iets te kiezen hebben en in Rotterdam-Zuid kunnen blijven voor het beste onderwijs. Dirk Wakker: ëDe afgelopen jaren hebben we hieraan op Calvijn al volop aandacht besteed, met als gevolg een forse groei van onze scholen. De ontwikkelingen rondom de nieuwe school in Stadionpark maken het plaatje compleet.í
 
ëFantastische uitdagingí
2023 lijkt nog heel ver weg, maar in de komende jaren moet er nog veel gebeuren. Calvijn is niet voor niets in samenwerking met de gemeente en andere besturen al begonnen om een en ander vorm te geven. Niet zo vaak heeft een bestuurder de mogelijkheid om een compleet nieuwe onderwijsvoorziening vanuit de basis vorm te geven in een nieuwe en nog te ontwikkelen omgeving. Ik zie het als een enorme klus Èn een fantastische uitdaging. We blijven natuurlijk onverminderd werken aan kwalitatief goede scholen met goede onderwijsresultaten en een aansprekende profielen. Ons uitgangspunt blijft dat er zowel de komende jaren als n· 2023 voor alle leerlingen een Calvijnschool in de buurt is die bij hen pastí, besluit Dirk Wakker.
 
Meer informatie: Reorganisatie voortgezet onderwijs op Zuid