In de tweede week hebben de wethouder van onderwijs Arjan Neeleman en de burgemeester van Krimpen, Martijn Vroom, een kijkje genomen op de school waar gewerkt wordt met een uniek concept in deze tijd: ‘Elke leerling komt elke dag naar school voor échte lessen’.

Directeur Mark van Burgel van Comenius Krimpen schrijft:
‘Normaal gesproken bruist het in de ochtend in de aula van Comenius Krimpen. De school is klein, ze telt dit schooljaar 290 leerlingen, maar ze groeit. Volgend jaar zullen er 310 leerlingen aanwezig zijn om kennis te maken met het ‘Young & Strong’-programma.

Tijdens de thuiswerksituatie hebben we onze kleinschaligheid bewust gebruikt om deze om te zetten in een goed persoonlijk contact met leerlingen en ouders. Examenleerlingen werden verdeeld over tutoren en deze leerlingen zijn elke dag gebeld. Leerlingen uit de overige klassen zijn elke week gebeld, naast de online lesmomenten. De feedback en resultaten uit de leerling- en oudertevredenheidsonderzoeken over het afstandsonderwijs is meer dan goed te noemen.

Juist de kleinschaligheid en indeling van het oudere schoolgebouw vormden de basis voor een uniek concept. Uitgangspunt was onze missie: ‘Elke leerling komt elke dag naar school voor échte lessen.’ We hebben een basisrooster gemaakt. Sommige vakken zoals lichamelijke opvoeding (LO), tekenen en godsdienst zijn (helaas) tijdelijk geschrapt uit het rooster. Daarnaast wilden we elk overgebleven vak tenminste één uur programmeren. Dat is gelukt. Elke leerling volgt dagelijks drie lessen, zonder pauze. Nederlands, Engels en wiskunde hebben voorrang gekregen en de roostermaker heeft een prachtig rooster gemaakt, in samenspraak met docenten. Elke leerling komt óf in de ochtend óf in de middag naar school, in een vast lokaal op een vaste plek. Docenten verplaatsen zich door de school. Klassen komen als klas, omdat we grote lesruimtes hebben gemaakt. De gymzaal en de aula lagen uiteraard voor de hand, maar omdat het gebouw wat ouder is hebben we van twee lokalen vaak één grote lesruimte kunnen maken. Daarnaast heeft elke ruimte een eigen ingang, zodat leerlingen elkaar niet tegenkomen in de school. Om de school zijn per ingang aparte fietsenstallingen gemaakt, met hulp van de gemeente Krimpen. De leerling heeft tien minuten om zijn fiets te parkeren en vervolgens naar het lokaal te gaan. Dit gaat goed, leerlingen zijn allemaal op tijd. Slechts zeven leerlingen kwamen te laat in twee weken – dat vinden we een geweldige prestatie.

Omdat de ‘nieuwe lokalen’ erg groot zijn, staan er per les twee docenten op een klas. De ene docent geeft les, terwijl de andere docent een assisterende taak heeft. Dit kan zijn: individuele hulp aan leerlingen, of een paar extra ogen; dit laatste is erg praktisch in zo’n grote ruimte. Daarnaast visiteert elke collega van Comenius Krimpen elk uur een andere collega. Ook dit is een mooie ‘bijvangst’.

In het verleden was het lastig te organiseren dat collega’s een kijkje namen in elkaars keuken, maar dit speelt zich nu elk lesuur af met twee collega’s. Leraren leren van elkaar: wie ziet wat het met leerlingen doet wanneer een collega te lang spreekt of niet duidelijk is, houdt hier zelf in de volgende les actief rekening mee. Dit soort mooie acties vergroot de samenhorigheid van het team.

Er wordt veel van alle medewerkers gevraagd in deze tijd. Ik vind het belangrijk om goed voor het personeel te zorgen en hen te ondersteunen daar waar het kan.

Doordat alle lessen ‘gewoon’ verlopen wordt er ook getoetst. Om te voorkomen dat leerlingen overspoeld worden met toetsen, mocht elk vak maximaal twee toetsen opgeven in de zes lesweken voor de zomervakantie. De leerlingen (en hun ouders) wisten op 2 juni hoeveel toetsen ze konden verwachten, op welke dag en wat de inhoud was van een toets. Op deze manier hebben we vooraf duidelijkheid gecreëerd met als doel: vooral veel rust in de hoofden van leerlingen en ouders. Comenius Krimpen trekt leerlingen aan die behoefte hebben aan kleinschaligheid, rust, structuur en duidelijkheid. Op deze manier kan elke leerling optimaal verdergaan met het maatwerk dat we proberen te bieden aan leerlingen, juist in deze tijd.

Voor het tweede jaar op rij heeft Comenius Krimpen 100 procent geslaagde leerlingen. Een mooie prestatie. De leerlingen in de pre-examenklas werken profielgericht en worden ook zo bevorderd. De medezeggenschapsraad van Comenius Krimpen heeft gelukkig ingestemd met dit voorstel in deze tijd. Leerlingen uit onze mavo-3-klassen volgen alleen les in het gekozen vakkenpakket. Omdat ze wel aanwezig zijn, werken ze op dat moment aan andere vakken zoals het afronden van ckv of oefenen ze examens. Op sommige momenten worden leerlingen letterlijk verplaatst in het gebouw om met de extra docent verder te gaan met het vak van deze docent.

Maatwerk en differentiatie vieren hoogtij op Comenius Krimpen. Als team gaan we onderzoeken hoe we deze geleerde nieuwe verworvenheden kunnen verankeren in het nieuwe schooljaar. Het team ziet de wil en noodzaak ervan, maar ook de leerlingen en de ouders zien die. Alle seinen staan op groen om Comenius Krimpen te laten bloeien en groeien. We gaan er met elkaar voor zorgen dat we beter en sterker uit deze crisis komen. Comenius Krimpen, dat ben jij!’

Meer informatie: www.comenius.nl

07-Burg-Vroom-op-CCK.jpg#asset:1519

Burgemeester Martijn Vroom was een van de VIP’s die na de heropening van Comenius Krimpen een kijkje namen op de school.