Twee scholen, Melanchthon Schiebroek en het Zuider Gymnasium, zijn ook een locatie waar leerlingen naartoe gaan. Er komen in totaal tien locaties, verspreid over de stad. De Zomercampus010 vindt plaats tijdens de zomervakantie van 20 juli tot en met 28 augustus. Het doel is leerlingen die niet met vakantie gaan een creatieve en sportieve vakantietijd bezorgen, en hun kennis bij te spijkeren. De leerlingen kunnen er gratis aan meedoen.

Naast 4.500 leerlingen in het primair onderwijs richt Zomercampus010 zich op 1.500 leerlingen in de voor-examenklassen van het voortgezet onderwijs. Doel is dat alle deelnemers vol vertrouwen het examenjaar ingaan.

De scholen
Bij de opzet en ontwikkeling van het programma heeft de gemeente Rotterdam samengewerkt met diverse sport- en cultuurorganisaties en met schooldirecteuren in de Community of Urban Education (met onder andere directeuren van BOOR, LMC en CVO). De CVO-scholen die tot nu tot hebben aangegeven mee te doen zijn: Zuider Gymnasium, Comenius Capelle, Marnix Gymnasium, Melanchthon Kralingen, Penta Rozenburg (voorheen: Godfried Richter) en Melanchthon Schiebroek.

Programma
Voor vmbo-3 (alle drie de niveaus) maakt Meester Rembrandt een aantrekkelijk programma dat gericht is op netwerken, zelfvertrouwen, plannen, ondernemen en samenwerken. Leerlingen zitten in een team van tien deelnemers, van wie ze er altijd een paar kennen. Het is op een vmbo-school in de buurt. Elk dagdeel krijgen de deelnemers bijles en/of examentraining op maat in een vak waarin ze zich nog niet zeker genoeg voelen. Daarnaast krijgen ze een ‘les’ van een docent (bij voorkeur iemand die ze kennen) die deze les naar eigen creativiteit invult en afstemt op de behoefte van de groep. De docent is tevens mentor van dat team leerlingen.

Na de lunch volgt een inspiratieles van een leermeester. Dat kan iemand zijn die boeiend kan vertellen over een vak of over het leven, maar de middag kan ook een culturele of sportieve invulling krijgen.

Het geheel heeft iets weg van het tv-programma Dreamschool. Het programma duurt twee weken achter elkaar, vier dagdelen van 10.00 tot 14.00 uur.

Voor havo-4 en vwo-5 maken stichting The Next School en Lyceo het programma. The Next School daagt de leerlingen in teams van tien deelnemers uit om een complexe vraag verder te onderzoeken en een oplossing te bedenken. Het gaat om vraagstukken over de toekomst van Rotterdam die passen bij een van de onderwijsprofielen, bijvoorbeeld het klimaatbestendig maken van de stad, gelijke kansen of nieuw ondernemerschap in de 1,5-meter-samenleving. Uitkomst is een goede start voor het profielwerkstuk en het presenteren van een oplossing (aan de stad).

In het midden van het programma krijgen alle deelnemers gedurende twee complete dagen intensieve Lyceo-bijlessen en/of examentraining op maat in een vak naar keuze.

Het totale programma beslaat twee weken achter elkaar, vijf dagdelen per week.

De deadline voor de aanmelding van leerlingen is vrijdag 3 juli.