Henk Post heeft dan bijna zeven jaar bij CVO gewerkt; hij was toe aan een nieuwe uitdaging. Hij heeft de afgelopen jaren veel gedaan voor de kansengelijkheid voor leerlingen van de scholen(groepen) van CVO en in de Rotterdamse regio. Post is ook lid van het algemeen bestuur van de VO-raad, waar hij de schoolbesturen met meer dan 9.000 leerlingen vertegenwoordigt.

Post werkte voor zijn aanstelling bij CVO zestien jaar bij het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap in diverse directiefuncties. Daarnaast is hij actief geweest in diverse raden van toezicht in de omroep- en zorgsector. Hij is ook lid van de raad van toezicht van een mbo instelling.

De raad van toezicht van CVO betreurt het vertrek van Post, maar gunt hem uiteraard deze kans van harte. Frank Koen, voorzitter van de raad van toezicht: ‘Henk Post is in de afgelopen jaren van zeer grote betekenis geweest voor CVO. Onder zijn leiding is CVO bestuurlijk veel beter in control gekomen, is de bedrijfsvoering van de scholengroep versterkt en hebben alle scholen maximaal de ruimte gekregen om zich onderwijskundig verder te ontwikkelen. Ook heeft Henk een belangrijke rol gespeeld in het versterken van het voortgezet onderwijs in Rotterdam en omstreken.’

De raad van toezicht is verheugd dat Ton Bestebreur bereid is gevonden om op interim-basis langer bij CVO te blijven en zo te zorgen voor continuïteit in het CVO-bestuur. Ook zal Nico van den Eijkel, oud-algemeen directeur van Melanchthon, de komende tijd namens het bestuur verder werken aan de vorming van de scholen in Rotterdam-Zuid.

De raad streeft ernaar om op zo kort mogelijke termijn de eerder vrijgekomen functie van lid RvB en de vrijkomende voorzittersfunctie in te vullen.

De Vereniging voor Christelijk Voortgezet Onderwijs te Rotterdam en omstreken (CVO) verzorgt voortgezet onderwijs in de Rotterdamse regio aan ruim 21.000 leerlingen. Dat doet CVO met ca. 2.350 medewerkers op 37 scholen.

Rotterdam, 7 april 2020