Op twee Comeniusscholen in Capelle hebben ze hiervoor alternatieven bedacht: een drive-in diploma-uitreiking en een livestream voor overige familieleden en vrienden.

Pascal Scholtius, rector van het Comenius Lyceum en directeur van de Comenius Mavo in Capelle, vertelt: ‘Ook voor onze scholen is het even aftasten hoe alles nu moet verlopen. Rekening houdend met de RIVM-richtlijnen hebben onze collega’s en de leerlingen ruim negen weken lang vanuit huis online onderwijs gegeven en gevolgd. Dat was voor iedereen een grote aanpassing.

Ouders en leerlingen hebben in deze periode regelmatig hun waardering in de vorm van allerlei complimenten laten blijken. Ze vonden het fijn dat de leerlingen in contact bleven met de docenten en door middel van de online lessen geen al te grote achterstanden opliepen wat de leerstof betreft.

Een ouder van een leerling uit vwo-4 gaf aan hoe fijn het voor haar zoon was dat hij via Microsoft Teams zijn klasgenoten en docenten kon zien en horen.

Kleine groepjes leerlingen
Sinds 2 juni komen de leerlingen in kleine groepjes weer naar school. Sommigen om lessen te volgen, anderen om toetsen te maken. Om aan de richtlijnen van het RIVM te voldoen zijn er desinfectiemiddelen beschikbaar en zijn er looproutes door beide scholen gemaakt.

Het goede nieuws live of via de telefoon
Ondanks deze crisis is 98 procent van de lyceumleerlingen en 100 procent van alle mavoleerlingen geslaagd. Een geweldige prestatie voor de leerlingen, maar zeker ook voor alle medewerkers. Het percentage van 98 kan nog hoger worden na de resultaatsverbeteringstoetsen.

Een uitgebreid examenfeest en diploma-uitreiking zitten er dit jaar niet in, maar onze collega’s hebben geweldige alternatieven bedacht. Zo heeft de teamleider van de mavo, Jerry Doesburg, alle geslaagde leerlingen in hun eigen huis het goede nieuws verteld (foto). En als klap op de vuurpijl houden ze op donderdag 9 juli een drive-in diploma-uitreiking.

Op het Comenius Lyceum hebben de docenten de leerlingen gebeld met de uitnodiging om hun cijferlijst op school op te halen. De diplomering van de leerlingen van havo en vwo vindt plaats op dinsdag 7 juli in de aula van het lyceum en wordt via livestream uitgezonden voor de extra vrienden en familieleden die niet aanwezig kunnen zijn in verband met het maximum aantal van 100 personen in de aula.

Introductiefilmpje voor nieuwe brugklassers
Vooruitlopend op komend schooljaar, wanneer de nieuwe brugklassers op onze scholen starten, is er een introductiefilmpje gemaakt. Fysiek rondleiden kan nu even niet, maar op deze manier krijgen onze nieuwe leerlingen toch een goed beeld van de school waar zij na de zomervakantie zullen starten. We zien er naar uit!

School werd gemist
Pascal Scholtius: ‘Sinds 2 juni is onze school weer gedeeltelijk open en dit zorgt voor wederom een enorme uitdaging en hoge werkdruk voor onze collega’s. Gelukkig gaven onze leerlingen (ruim 1.300) in een enquête aan dat maar liefst 98 procent de school had gemist en blij is weer naar school te komen. Dit geeft weer aan dat we een fantastische gastvrije school zijn voor onze leerlingen, ouders en collega’s.’

Meer informatie: www.comenius.nl
Foto: PR TV Rijnmond