Door de flex-uren kan beter gedifferentieerd worden en nemen leerlingen meer verantwoordelijkheid voor het eigen leerproces. Daarom zullen de flex-uren volgend schooljaar ook in het tweede leerjaar in het rooster komen.

Iedereen tevreden?!
Leerlingen geven in een in januari uitgezette enquête aan dat ze iedere week bewust kiezen voor uren die zij nuttig vinden en dat ze veel aan de flex-uren hebben. Daarnaast geeft 92 procent van de leerlingen aan volgend jaar net zo veel of meer flex-uren te willen. Ouders geven aan dat hun kind gemotiveerd aan het werk gaat (4.17 op een 5-puntsschaal) en zich verantwoordelijk voelt voor het eigen leerproces (4.14). ’Docenten geven aan leerlingen goed te kunnen helpen bij de flexu-ren (4.0), ze zijn positief over het concept van de flex-uren en geven aan dat leerlingen erbij gebaat zijn. Ook zijn ze enthousiast over het doorzetten van het concept naar het tweede leerjaar.

Waarom flex-uren?
Niet iedere leerling heeft hetzelfde aantal lesuren nodig voor een vak. Om meer recht te doen aan de verschillen tussen leerlingen, geeft het Farel Lyceum leerlingen keuzes tijdens de flex-uren. Daarnaast vergroot de school met het geven van keuzes de betrokkenheid en verantwoordelijkheid van de leerling bij het eigen leerproces.

Hoe gaat het in zijn werk?
Iedere week kiest iedere leerling via Somtoday welke flex-uren hij of zij de week erna wil volgen. Om te kunnen bepalen welke uren gekozen moeten worden, moet de leerling inzicht hebben bij welke lessen het lesdoel niet behaald is. Dit vraagt van docenten dat ze iedere les(senserie) starten met het benoemen van het lesdoel en dat ze aan het einde van de les(senserie) checken of het doel behaald is. Wanneer een leerling ervaart dat het lesdoel niet behaald is, dan kan hij of zij zich inschrijven voor het flex-uur de week erna, zodat extra uitleg of extra oefening plaats kan vinden.

Naast extra uitleg of extra oefening kan de leerling ook kiezen voor een stilte-uur in het vernieuwde open leercentrum. Daar kan huiswerk gemaakt worden, geleerd worden voor een toets of samengewerkt worden aan een opdracht. Ook is het mogelijk om gedurende meer weken een verdiepende module te volgen zoals Cambridge of science.

Op deze manier is iedere leerling flink betrokken bij het eigen leerproces. Dit heeft een positieve invloed op de motivatie en prestatie van leerlingen.

Leerlingen voorbereiden
Tijdens de eerste zes weken van het eerste leerjaar kiezen de leerlingen nog geen flex-uren, maar volgen ze klassikaal een voorbereidend programma. In achttien lessen worden studievaardigheden aangeleerd, praktische vaardigheden geoefend en komen diverse Covey-lessen aan bod. Doordat deze lessen verzorgd worden door de docenten die ook de vaklessen geven, kan gedurende het jaar teruggegrepen worden op de concepten die tijdens deze eerste weken besproken en geoefend zijn.

De praktische kant

  • Wekelijks is er een flex-uur op dinsdag, woensdag en donderdag halverwege de dag.
  • De keuze die een leerling maakt, kan aangepast worden door de mentor of de teamleider.
  • 90 procent van de leerlingen kiest op tijd voor de week erna. Wanneer een leerling niet kiest, dan maakt de mentor of de teamleider een keuze voor de leerling.
  • Het aantal leerlingen tijdens een flex-uur is kleiner dan de gemiddelde klassengrootte, met uitzondering van het stilte-uur.
  • Leerlingen van havo en atheneum zitten bij elkaar tijdens een flex-uur, de leerjaren blijven gescheiden van elkaar.

Meer informatie: www.farelcollege.nl/flexuren-maatwerk of stuur een mail naar Jeroen Hoek, directeur Farel Lyceum: j.hoek@farelcollege.nl of Jeroen Barto, teamleider havo/atheneum onderbouw Farel Lyceum: j.barto@farelcollege.nl

09-flexuren-2.jpg#asset:1533