Dit is een digitaal programma waarmee leerlingen heel gericht en gepersonaliseerd kunnen werken aan de kernvaardigheden voor Nederlands, Engels en rekenen. Numo sluit aan op de diagnostische toetsen van Diataal.

De leerlingen van Juliana maken elk jaar Diatoetsen. De uitslag daarvan geeft de school inzicht in hun groei op het gebied van Nederlands, Engels en rekenen. Numo sluit daar naadloos op aan, en ook op de leerbehoeftes van de leerlingen.

Zorgcoördinator Willem-Dirk van den Berg is nauw betrokken geweest bij het uitrollen van Numo op Juliana. Hij vertelt: ‘We zetten al tien jaar het leerlingvolgsysteem (LVS) van Diataal in om onze leerlingen te volgen, maar deden daarna te weinig met de toetsresultaten. Zonde, want we willen leerlingen juist op maat bedienen. Nu we de Diatoetsresultaten kunnen koppelen aan Numo-oefenmateriaal kan dat heel gemakkelijk!’

Werkwoord
Ook leerlingen zijn enthousiast: ‘Met Diatoetsen haal ik eerst een score, met Numo kan ik oefenen wat ik nog moeilijk vind’, legt een leerling uit. ‘Ook dat is winst; leerlingen weten waarom ze Diatoetsen maken en daarna gaan “numo’en”, want dat is bij ons inmiddels een werkwoord’, vult Willem-Dirk aan.

Meer informatie: juliana.calvijn.nl en www.numo.nl