Het was een voorbereiding op de volledige openstelling van de school na de zomervakantie.

De klassen werden daarvoor in drie groepen van tien leerlingen verdeeld, die gespreid over de lesdagen lessen volgden volgens het 40-minutenrooster. De andere leerlingen uit die groepen volgden dezelfde les op hetzelfde moment op afstand. Zo bereidt de school de volledige heropening na de zomervakantie voor, waarbij, indien onverhoopt nodig, weer snel overgeschakeld kan worden naar een scenario met beperkte openstelling.

Rector Leezan van Wijk vertelt over de gedeeltelijke openstelling op 2 juni: ‘We hebben vooraf een filmpje gemaakt voor leerlingen over het onderwijs in corona-tijden. Ook de overgangsregeling hebben we zo voor hen in beeld gebracht. De filmpjes staan op ons Youtube-kanaal.

De eerste stap naar openstelling was het aanbieden van begeleidingsuren en mentorlessen in de middag. Inhaaltoetsen en de afronding van het PTA vonden ook op school plaats in de middaguren. Hierdoor was zo’n 80 procent van alle leerlingen op school aanwezig, verdeeld over de week.

Toen deze stap goed verliep, wilden we niet te lang wachten met het zetten van de volgende stap, te weten: alle leerlingen uit de onderbouw op school verwelkomen. We merkten dat de behoefte groot is om op het Marnix de lessen te hervatten, zowel bij ons als team als bij de leerlingen. Het gaf ons ook de mogelijkheid om ons voor te bereiden op een vervolg van een beperkte openstelling na de zomervakantie. Tot slot was het een mooie manier om te onderzoeken of, en zo ja, hoe, we de voordelen van onderwijs op afstand in het onderwijscurriculum konden opnemen. Deze periode heeft ons ook laten zien wat er allemaal kan in het onderwijs qua flexibilisering, maatwerk en innovatie.

In de laatste lesweek, maandag 22 juni tot en met 29 juni, hebben we proefgedraaid op school (met uitzondering van de lesvrije dag op 24 juni). Leerlingen bij wie we merkten dat er sprake is van achterstand, komen in aanmerking voor herstelopdrachten, de zomerschool (alle leerlingen) of de zomercampus (klas 5). De laatste is opgezet mede op initiatief van het Marnix Gymnasium als voortrekker van de Community of Urban Education, samen met de gemeente Rotterdam.

Naast het aanbod in de zomer zal het Marnix Gymnasium ook in de periode september-december nog extra begeleiding geven bij het wegwerken van eventuele achterstanden. Het programma daarvoor is nog in ontwikkeling.

Meer informatie: www.marnixgymnasium.nl

11t-Marnix-Gymnasium-proefdraaien-2.jpg#asset:1561

De indeling in weken, dus ook de week ‘proefdraaien’

11-Marnix-Gymnasium-proefdraaien.jpg#asset:1560

De kaart die het Marnix Gymnasium verstuurde aan leerlingen om hen weer welkom te heten op school.