Per direct moesten de scholen een groot aantal facilitaire en huisvestingszaken regelen. Het team Huisvesting en Facilitair (HuFa) van de SSO sprong meteen in en probeerde per school ‘maatwerk’ te leveren. Ook nu het kabinet toestaat dat scholen weer helemaal opengaan, wil de SSO de scholen van CVO concreet blijven ondersteunen.

Team HuFa zal de scholen adviseren op het moment dat de VO-raad het bestaande protocol met de sociale partners heeft aangepast aan de nieuwe richtlijnen. Geadviseerd wordt dan onder andere over de schoonmaak, catering, routing in de scholen en het gebruik van de desinfectiematerialen. De teamleden beantwoorden dan ook weer maatwerkvragen. Verder kunnen de desinfectiematerialen via hen nabesteld worden.

Voorbereiding op 2 juni

Team HuFa heeft zich samen met de scholen voorbereid op de heropening. Met elkaar is nagedacht over hoe het ‘nieuwe’ onderwijs kon plaatsvinden binnen de geldende maatregelen in de schoolgebouwen, met bestaande of aangepaste dienstverlening. Daarbij is gekeken naar een aantal zaken dat belangrijk is voor de domeinen van HuFa:
  • desinfecteren en persoonlijke bescherming
  • gebruik van het gebouw
  • tijdelijke voorzieningen
  • schoonmaak
  • leveranciers.

Vervolgens zijn de scholen hierover geïnformeerd en geadviseerd. Daarnaast is er een overzicht opgesteld op basis van het Protocol Opstart voortgezet onderwijs, de behoefte van de scholen en de expertise van team HuFa. Op basis van deze analyse zijn er acties uitgezet. Zo zijn scholen voorzien van tape en stickers voor de routing in de gebouwen, mondkapjes en handschoenen, en desinfectiemiddelen. Ook zijn er samen met een communicatie/PR-collega van het ICT-team drie producten ontwikkeld in een CVO-uitvoering: een desinfectiezuil, een informatiebanner en een stoepbord voor op het schoolplein van de scholen.

‘Militaire operatie’
‘De heropening voorbereiden was een militaire operatie’, vertelt Mark van Burgel, directeur van Comenius Krimpen. ‘Ik heb veel geleerd van team HuFa. Alle medewerkers waren bereid om mij, als startend directeur, actief mee te nemen in alle processen. Juist de mogelijkheid tot maatwerk, per school, waardeer ik. Op Krimpen werken we volgens het concept ‘Elke leerling komt elke dag naar school voor echte lessen’. Dit is natuurlijk heel mooi, maar leverde ook veel vragen op. De SSO heeft hier in meegedacht. Wat kan er wel qua ruimte en wat niet? Hoe doen we het met de schoonmaak? Doordat we een ochtend- en een middagsessie hebben moet er tussendoor schoongemaakt worden en de doekjes, gel en spray gaan hard. Nabestellen kan via de SSO. Door routing in de school met stickers – onze voetstappen zijn ook maatwerk – weten alle leerlingen hoe ze moeten lopen. Daarnaast zijn alle facilitaire zaken weer opgestart.

Ondertussen is er in en om de school flink verbouwd: een nieuwe riolering, achterstallig onderhoud en buiten is het plein opgeknapt om een voetbalveldje met een hekwerk eromheen aan te leggen. Tijdens de periode dat er geen leerlingen waren was het makkelijk, maar ook daarna is alles vlekkeloos verlopen, dankzij goede planning en overleg tussen school en SSO.’

Wat team HuFa betreft een mooie manier van samen slim ontzorgen!

15-SSO-inzet-CCK-01.jpg#asset:1551

Foto 1: Inmiddels een vertrouwd beeld in elke ruimte in de school: spray, doekjes en papier. Elke leerling desinfecteert met de CVO-blauwe gel de handen, neemt een doekje en maakt de tafel zelf schoon.

SSO-inzet-CCK-02.jpg#asset:1552

Foto 2: Borden staan bij de verschillende ingangen van de school. Leerlingen (en ouders) waarderen het kleine gebaar.

SSO-inzet-CCK-03.jpg#asset:1553

Foto 3: Bewegwijzering op Comenius Krimpen: de CVO-stickers met de voetstappen. Leerlingen vinden ze leuk!

SSO-inzet-CCK-04.jpg#asset:1554

Foto 4: Voetstappen in de school

SSO-inzet-CCK-05.jpg#asset:1555

Foto 5: Bij binnenkomst staat er een banner met algemene informatie. Leerlingen lopen één voor één langs het station met gel, doekjes, spray en papier. Soms dus filevorming in de school, maar uiteraard met afstand; de voetstappen helpen daarbij.