Goed nieuws: de meivakantie in 2021 duurt twee weken. Of Goede Vrijdag volgend jaar roostervrij wordt, mag elke school zelf bepalen, met instemming van de medezeggenschapsraad.

Download de Vakantieregeling 2020-2021 (PDF).