Op Vreewijk Lyceum blijkt 46 procent van de atheneumleerlingen gezakt voor het eindexamen, en 37 procent van de havoleerlingen. Het gaat om 12 atheneumleerlingen en 33 havoleerlingen. De vakken waarvoor ze vooral zijn gezakt zijn: scheikunde, biologie, kunst en Frans. Schoolbestuur CVO Rotterdam is geschokt over dit resultaat, en betreurt het vooral voor de gezakte leerlingen. Voorzitter Henk Post noemt het onacceptabel en heeft de school onder verscherpt toezicht van CVO gesteld.

Het bestuur heeft maatregelen genomen om diepgaand uit te zoeken wat de oorzaak is voor deze uitslag. De resultaten van de schoolexamens waren niet zodanig dat hiervoor gevreesd moest worden.
Na de uitslag van het eerste examentijdvak heeft de school alle leerlingen extra ondersteuning aangeboden om het examen voor te bereiden. Dit heeft onvoldoende geholpen.

De raad van bestuur van CVO heeft externen gevraagd onderzoek te doen naar de oorzaken. Volgende week zal het bestuur met alle leerlingen van de examenklassen en hun ouders een open gesprek voeren. De Onderwijsinspectie is op de hoogte en houdt contact met de school en het bestuur.