De algemene directie van Accent heeft met instemming van de raad van bestuur van CVO besloten om haar hele organisatie volledig in te zetten voor de verdere onderwijsinhoudelijke ontwikkeling van de scholen van Accent. Hierdoor maakt Accent Onderwijsondersteuning met ingang van het nieuwe schooljaar geen deel meer uit van de Accent-organisatie.

De orthopedagogen en psychologen van Accent Onderwijsondersteuning worden vanaf 1 augustus 2019 geplaatst in de formatie van de zes Accent-scholen.

Eenheid Zorg wordt centraal expertisecentrum
Met schoolbestuur LMC-VO is afgesproken dat zijn expertisecentrum Eenheid Zorg met ingang van het nieuwe schooljaar ook voor CVO-scholen het centrale expertisecentrum zal zijn. Eenheid Zorg biedt psychodiagnostisch onderzoek en begeleiding van jongeren, en heeft ook een ondersteunende en adviserende rol voor scholen.

Meer informatie op www.eenheidzorg.nl en op cvoaccent.nl