Sinds het begin van het schooljaar 2018-2019 werkt PENTA Scala Rietvelden met het flexrooster. Leerlingen volgen per dag drie lessen van tachtig minuten en maken daarnaast flexuren. Deze laatste uren plannen ze zelf in. Zo kunnen ze kiezen uit studie-uren, de zogeheten swt’s, of vakstudiewerktijd, de vswt’s. Een vswt houdt in dat een vakdocent extra ondersteuning biedt voor een specifiek vak. Door dit flexmodel kan de school leerlingen meer maatwerk bieden, rekening houden met onderlinge verschillen en beter inspelen op de individuele leerbehoeften van de leerlingen.

Motivatieverhogend
Omdat niet alle leerlingen specifieke vakbegeleiding nodig hebben en omdat goed onderwijs ook wereldgericht is, heeft Scala Rietvelden haar aanbod van flexlessen uitgebreid met flextralessen. Deze lessen staan los van het curriculum en worden aangeboden ter verbreding, verdieping en verrijking naast de bestaande lessen. Bijkomend voordeel is dat ze voor veel leerlingen motivatieverhogend werken.

Enthousiast
Ook de leraren zijn enthousiast over deze lessen. Het aanbod komt ook voort uit hun gedrevenheid. Zo konden leerlingen de afgelopen periode bijvoorbeeld deelnemen aan lessen Photoshop, werd er Arabisch geleerd en leerden ze haken of koken (foto). De inhoud van de lessen bepalen leerlingen deels zelf.
Leerlingen van alle leerjaren en niveaus zitten bij elkaar. Opvallend is dat bij al deze lessen de leerlingen een actieve houding hebben, er verbinding ontstaat tussen de leerlingen en dat er veel samenwerking plaatsvindt.

Variërend aanbod
Ook komend schooljaar worden vanaf het begin flextralessen aangeboden. Het aanbod zal steeds variëren, de docenten kunnen zelf bepalen welke flextralessen ze willen geven en hoeveel lessen ze aanbieden. Zo kan er goed ingespeeld worden op de behoefte van de leerlingen.

Meer informatie: scalarv.penta.nl

11-Flextralessen-2.jpg#asset:1093


11-Flextralessen-3.jpg#asset:1092