Leerlingen op het Marnix Gymnasium kunnen vanaf het begin van leerjaar 2 lessen Chinees volgen. Deze naschoolse lessen maken deel uit van het verrijkings- en verdiepingsprogramma; leerlingen kiezen er zelf voor. De lessen gaan door tot en met leerjaar 6.
Tien leerlingen volgen dit extra vak. Twee van hen, vierdeklasser Haroen Reniers en derdeklasser Beau-Jane Adam, hebben onlangs meegedaan aan een Chinese speechcompetitie (speech contest) voor leerlingen in de leeftijd van 15 tot 20 jaar. Het ging om een nationale voorronde voor een internationale wedstrijd in China.

De competitie werd op zondag 26 mei gehouden op het Stanislascollege in Delft. Onderdelen van de wedstrijd waren:

  • een kennistoets over de Chinese taal, geschiedenis en cultuur,
  • een speechronde met onder andere een onvoorbereide speech van één minuut, en
  • een talentenronde waarin deelnemers hun talent mochten tonen.

Haroen en Beau-Jane kregen na afloop het certificaat ‘Excellent’ van de Chinese consul en de directeur van het Confucius Instituut van de Universiteit Leiden.
Ze willen volgend jaar weer meedoen. De winnaar mag als vertegenwoordiger van Nederland naar de internationale Chinese speech contest in Beijing.

Meer informatie: www.marnixgymnasium.nl