Het inkoopbeleid bevat de visie, doelstellingen, uitgangspunten en procedurele kaders die van toepassing zijn op het inkoopproces. Dit is nodig voor het borgen van het rechtmatig en integer handelen van CVO, het voldoen aan wet- en regelgeving en het behalen van efficiency.

Uitrol
In de komende periode zal Albert Teveer, inkoopadviseur van CVO, het inkoopbeleid in samenspraak met de algemeen directeuren uitrollen binnen de scholengroepen.
Het inkoopbeleid is voor CVO-medewerkers te vinden op cvointranet.nl.

Meer informatie? Stuur een e-mail naar: inkoop@cvo.nl