Na de zomervakantie starten er weer duizenden leerlingen op de CVO-scholen voor voortgezet onderwijs op grond van hun basisschooladvies. Voor sommige leerlingen komt deze stap te vroeg en voor sommige te laat waardoor er potentieel onbenut blijft. Voor deze leerlingen is het onderwijs niet meer op maat.

De Heijbergschool en Melanchthon Schiebroek zien dit letterlijk bij een aantal van hun leerlingen en hebben de handen ineengeslagen om een school voor 10- tot 14-jarigen op te richten: Trinamiek Rotterdam. Dit initiatief is voortgekomen uit een intensieve samenwerking tussen Melanchthon/CVO en stichting PCOHS, het bestuur van de Heijbergschool, op basis van de christelijke identiteit. Het uitgangspunt is om onderwijs te bieden dat recht doet aan vertrouwen, keuzevrijheid, eigenaarschap en variatie.

Maximaal 25 leerlingen
Trinamiek Rotterdam start in het nieuwe schooljaar met leerlingen van 10/11 jaar (groep 7). De locatie is het gebouw van de Heijbergschool, Heijbergstraat 2-4, Rotterdam-Hillegersberg. De ruimte wordt speciaal ingericht voor het onderwijsconcept.
In het eerste schooljaar is er plaats voor maximaal 25 leerlingen. Met Trinamiek Rotterdam wordt er een doorlopende leerlijn van basisonderwijs naar voortgezet onderwijs gecreëerd voor leerlingen die hieraan behoefte hebben.
De leerlingen volgen verplicht adaptief onderwijs in de vakken rekenen en Nederlands. Met de overige leerdoelen kunnen de leerlingen zelf aan de slag binnen de vier leergebieden taal, computational thinking, de wereld en expressie. Ze formuleren hun eigen problemen en lossen die op, of bedenken en beantwoorden hun eigen leervragen.

Meer informatie op www.trinamiekrotterdam.nl

13-Heijbergschool.jpg#asset:1097