Met het flexrooster krijgen de leerlingen ook meer verantwoordelijkheid voor hun manier van leren.

Het nieuwe roosteren
Het flexrooster gaat in met ingang van het schooljaar 2019-2020. Het zorgt voor minder reguliere lesuren voor de leerlingen, minder gesjouw met boeken en minder drukte op een dag. Zo hoeven de leerlingen maar drie vakken op een dag voor te bereiden in plaats van zes of zelfs negen vakken. Dit betekent ook dat de leerling per dag minder huiswerk heeft.
De reguliere lessen duren tachtig minuten en worden steeds gevolgd door een pauze. Hierdoor kunnen leerlingen na iedere les even tot rust komen, even naar hun kluis lopen of het toilet bezoeken. Voordelen hiervan zijn dat de lessen niet onderbroken worden en de leerlingen zich beter kunnen concentreren.
Iedere leerling moet per week minimaal vijf flexuren volgen. Meer mag natuurlijk ook, met een maximum van tien flexuren per week. Deze flexuren kunnen 's ochtends vóór of 's middags nà de reguliere vakken worden gevolgd.

Besteding flexuren
De leerlingen mogen zelf bepalen hoe ze een flexuur besteden. Zo kunnen ze kiezen voor studiewerktijd (swt), waarin ze huiswerk maken of (in groepjes) werken aan opdrachten.
Daarnaast is het mogelijk dat leerlingen kiezen voor vakstudiewerktijd (vst). Tijdens een vst-uur kunnen leerlingen extra begeleiding of uitleg krijgen over een vak van een vakdocent.
Leerlingen mogen ook kiezen voor een stilte-uur om in alle rust te leren voor bijvoorbeeld een toets.
Mentor en docenten kunnen een rol spelen in de keuze van de flexuren. Als de leerling bijvoorbeeld moeite heeft met een bepaald vak, kan de mentor of docent adviseren om naar het vst van het betreffende vak te gaan.
Leerlingen in de onderbouw (klas 1, 2 en 3) hebben dagelijks een verplicht huiswerkuur (hwk).

Bereiken
Dit willen het Comenius Lyceum en de Comenius Mavo bereiken met het flexrooster:

  • geïntegreerde onderwijsondersteuning aan de leerlingen
  • differentiatie, maatwerk en versnelling voor leerlingen die het nodig hebben
  • een duidelijke en rustige structuur binnen de school
  • minder leswisselingen voor leerlingen
  • gemotiveerde leerlingen

Meer informatie: www.comenius.nl